Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

ekonomika a financie ekonomika agrokomodít články

Ekonomická efektívnosť pestovania repky olejnej v podmienkach SR za obdobie rokov 2010 - 2015

Pri analýze ekonomickej efektívnosti pestovania repky olejnej sme vychádzali z údajov vybraného súboru poľnohospodárskych podnikov NPPC - Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

...viac>

VÚEPP: Efektívnosť pestovania kukurice na zrno v SR v rokoch 2010 - 2015

Vstupy pre analýzu

Pri analýze ekonomickej efektívnosti pestovania kukurice na zrno za obdobie rokov 2010 - 2015 sa vychádzalo z údajov vybraného súboru podnikov,

...viac>

Ekonomika odchovu dojného dobytka v roku 2015

Optimálny odchov produkčných dojníc, počnúc narodením teľaťa, pokračujúc odchovom jalovice a končiac otelením jalovice predstavuje komplexnú chovateľskú výzvu pre mliekové farmy, pričom produkčné a ekonomické parametre dosahované v tomto období významne determinujú ďalší vývoj ekonomiky podniku.

...viac>

VÚŽV: Nákladové parametre v hodnotených chovoch oviec v roku 2015

V roku 2015 sme analyzovali naturálno-ekonomické údaje v 18 chovoch dojných oviec, ktoré organizačne prináležia 11 právnym subjektom.

...viac>

Ekonomická efektívnosť pestovania repky olejnej v podmienkach SR za obdobie rokov 2009 - 2014

Vstupy pre analýzu

Ekonomickú efektívnosť pestovania repky olejnej smeskúmali cez rentabilitu výroby s podporou a bez podpory.

...viac>

Viac článkov...

euralis-repka-0617

Ceny komodít online

Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 166,00
repka EURONEXT/Matif EUR/t 366,25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 165,00
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 165,75
pšenica KBB,SR EUR/t 130.50
kukurica KBB,SR EUR/t
135.00

lemken-banner-01

banner-pottinger