Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

ekonomika a financie ekonomika agrokomodít

SR: Poľnohospodári zaznamenali v roku 2016 zisk 50,4 mil. EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zverejnilo zelenú správu za rok 2016, v ktorej okrem iného hodnotilo aj hospodárenie slovenského agrosektora.

...viac>

Hodnotenie írskych chovov dojčiacich kráv v roku 2016

dojciace_kravyZvýšenie podporných platieb sa v roku 2016 pozitívne podpísalo pod vyšší príjem chovateľov dojčiacich kráv.

...viac>

Optimalizácia parametrov v chove – kľúč k zlepšeniu ekonomiky mäsových stád

Z ekonomických analýz jednoznačne vyplýva, že kritickými nákladovými položkami v kalkulačnom vzorci sú nepriame náklady, konkrétne výrobná a správna réžia.

...viac>

Ekonomika dojčiacich kráv v roku 2013: Pretrvávajúce červené čísla

Analyzované stáda v skratke

Za účtovné obdobie roku 2013 bolo analyzovaných 8 subjektov hospodáriacich v horských a podhorských oblastiach Slovenska.

viac>

Analýza VÚŽV: Ako sa vyvíjali náklady na chov mladých oviec v roku 2013?

Vlastné náklady na chov jariek a mladých baranov klesli v roku 2013 oproti roku 2012 o takmer 18 % (tab.).

...viac>

Viac článkov...

euralis-repka-0617

Ceny komodít online

Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 166,00
repka EURONEXT/Matif EUR/t 366,25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 165,00
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 165,75
pšenica KBB,SR EUR/t 130.50
kukurica KBB,SR EUR/t
135.00

lemken-banner-01

banner-pottinger