Meniny

pocasie2

                   3 dni  10 dní

ekonomika a financie ekonomika agrokomodít

Optimalizácia parametrov v chove – kľúč k zlepšeniu ekonomiky mäsových stád

Z ekonomických analýz jednoznačne vyplýva, že kritickými nákladovými položkami v kalkulačnom vzorci sú nepriame náklady, konkrétne výrobná a správna réžia.

...viac>

Ekonomika dojčiacich kráv v roku 2013: Pretrvávajúce červené čísla

Analyzované stáda v skratke

Za účtovné obdobie roku 2013 bolo analyzovaných 8 subjektov hospodáriacich v horských a podhorských oblastiach Slovenska.

viac>

Analýza VÚŽV: Ako sa vyvíjali náklady na chov mladých oviec v roku 2013?

Vlastné náklady na chov jariek a mladých baranov klesli v roku 2013 oproti roku 2012 o takmer 18 % (tab.).

...viac>

VÚŽV: Štruktúra nákladov základného stáda oviec na Slovensku v roku 2013

Vlastné náklady na chov oviec základného stáda v sledovanom súbore poľnohospodárskych podnikov sa v roku 2013 (tab.) pohybovali na približne rovnakej úrovni ako v roku 2012 (pokles o 1,5 %), aj keď bol v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 do výpočtov zaradený menší počet stád (10 vs. 14).

...viac>

Analýza VÚEPP: Vplyv intenzifikácie výroby na jednotkové náklady pri pšenici v roku 2012

Údaje v tabuľke potvrdzujú, že v roku 2012 bolo pôsobenie intenzifikačných faktorov priaznivé.

...viac>

Viac článkov...

Ceny komodít online

Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 167,25
repka EURONEXT/Matif EUR/t 361,25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 166,75
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 164,75
pšenica KBB,SR EUR/t 130.50
kukurica KBB,SR EUR/t
135.00

lemken-banner-01

banner-pottinger