Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

komentar-huba

Veľkí i malí môžu byť úspešnými

Ján Huba

Za veľký problém súčasného agrosektora považujem vyhraňujúcu sa polarizáciu a nevraživosť na línii „malí“ verzus „veľkí“. Ide o dôsledok tri desaťročia trvajúceho neriešenia problémov s pôdou a vzťahov pri jej užívaní. Prvotne sú príčiny, samozrejme, v kolektivizácii, často násilnej.

Za obdobie, ktoré uplynulo od Novembra 1989 malo byť jasné, aký je záujem o hospodárenie „v malom“ a aké sú predpoklady jeho efektívneho fungovania v prostredí 40 rokov budovaných veľkých podnikov (hlavne z hľadiska veľkosti podniku, tvorby jedinečnej pridanej hodnoty a jej umiestňovania na trhu).   Recept na rýchle vyriešenie tejto situácie nemám. Zatiaľ siahnem iba po faktoch a číslach, ktoré potvrdzujú, že obe hlavné formy hospodárenia môžu byť na Slovensku úspešnými. Dôkazom sú aktuálne výsledky súťaže NAJ slovenský chov, uverejnené v ročenke NAJ. Predplatitelia našich časopisov ju dostali ako prílohu júnových vydaní. Majú ju aj všetci ocenení a účastníci podujatia v Oponiciach.

Agrárne subjekty na Slovensku si v tejto súvislosti dovolím rozdeliť do 5 skupín:

Prvá skupina – samostatne hospodáriaci roľníci s malým počtom zvierat a malou výmerou pôdy (z popredných miest rebríčkov súťaže NAJ napr. Ján Fečko – víťaz kategórie mliekových plemien oviec, Pavel Gonda – víťaz kategórie mäsových plemien oviec, p. Mularčíková – víťazka kategórie chovateľov kôz, rodina Gondovcov – Famago Beňuš – víťazi kategórie dojčiacich kráv). 

Druhá skupina – poľnohospodárske družstvá s dlhou históriou a pôvodnými predstaviteľmi manažmentu z regiónu (z popredných miest rebríčkov NAJ napr. PD Žemberovce – víťaz kategórie chovateľov oviec plemena cigája, PD Trstená – najlepší chov pinzgauského dobytka, PD Belá Dulice – víťaz plemena montbeliarde). 

Skupina tretia – privatizované štátne majetky (z popredných miest rebríčkov napr. Agrocontract, a.s., Mikuláš – druhá priečka v kategórii chovateľov holštajnských dojníc, Agro – Racio, s.r.o., Liptovský Mikuláš – víťaz kategórií chovateľov zošľachtenej valašky a slovenskej dojnej ovce).

Skupina štvrtá - podniky, patriace do holdingov domácich finančných či iných kapitálovo silných skupín a podniky patriace zahraničným vlastníkom (v rebríčku NAJ napr. FOOD FARM Hlohovec – víťaz kategórie chovateľov holštajnských dojníc, ROD Skalica – 2. miesto v kategórii dojčiacich kráv, Farma Majcichov – 7. miesto v kategórii holštajnského dobytka). 

Piata skupina – samostatne hospodáriaci roľníci, ktorí svoje hospodárenie postupne zväčšovali (napr. F. Kyjovský – 3. miesto v kategórii dojníc slovenského strakatého plemena, M. Supuka - víťaz kategórie otcovských plemien ošípaných, V. Paľurik – najlepší chovateľ plemena limousine).

Slová na záver: Slovensko je veľmi heterogénna krajina. Jej produkčný potenciál racionálne využijeme a jej krásu zlepšíme vtedy, ak budeme uplatňovať diverzifikáciu produkčných systémov a umožníme chovať hospodárske zvieratá všetkým, ktorí im dokážu vytvoriť optimálne podmienky pre život prejavujúce sa dobrým zdravím, kvalitnou produkciou a optimálnymi parametrami úžitkovosti a plodnosti. A myslieť budú aj na životné prostredie a verejnosť.

konferencia2019_300x90

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin