Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Svetové trhy

Ceny najobchodovanejších futures kontraktov agrokomodít a ropy na svetových trhoch :

 

komodita burza kontrakt

mena/množ.

aktuálna cena graf - história
pšenica NYSEE/MATIF SEPT 17 EUR/t 166,00
graph-icon
repka NYSEE/MATIF NOV 17 EUR/t 366,25
graph-icon
kukurica NYSEE/MATIF NOV 17 EUR/t 165,00
graph-icon

*Pozn.: V stĺpci: graf - história (klikni na ikonu pre zobrazenie histórie)

Ceny komodít online

Ceny obilnín na Komoditnej burze Bratislava:

komodita burza mena/množstvo aktuálna cena graf - história
pšenica KBB Bratislava EUR/t 130.50 graph-icon
kukurica KBB Bratislava EUR/t 135.00 graph-icon

Zdroj dát: Colosseum.cz, Komoditná burza Bratislava

Ceny ďalších agrokomodít /podrobný cenový vývoj a históriu nájdete v trhovom spravodajstve mesačníka AGROMAGAZÍN/

komodita Krajina Burza/zdroj dát
obdobie mena/množstvo cena
vývoj
Mlieko SR ATIS,SZPM jún 17
 EUR/100 kg
 29,99 up
Mlieko EÚ-28 Európska komisia
jún 17
 EUR/100 kg
 33,05 up
Sušené mlieko (všetky produkty)
N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 1.aug 17  USD/t 3343 down
Sušené mlieko odtučnené N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 1.aug 17 USD/t 1966 down
Sušené mlieko plnotučné N. Zéland aukcia Fonterra,Global Dairy Trade 1.aug 17 USD/t 3155 up
Sušené mlieko odtučnené Oceánia USDA 29 t./17 USD/t, cena FOB
2025-2075 down
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Oceánia USDA 29 t./17 USD/t, cena FOB
3125-3275 up
Sušené mlieko odtučnené Záp. Európa USDA 29 t./17 USD/t, cena FOB
2000-2150 down
Sušené mlieko plnotučné (26 %T) Záp. Európa USDA 29 t./17 USD/t, cena FOB
3400-3600 down
Jat. ošípané S-P SR ATIS 28 t./17  EUR/kg j. hm.
1,81 down
jat. ošípané E SR Európska komisia 29 t./17 EUR/kg j. hm. 1,80 down
Jat. ošípané E EÚ-28 Európska komisia 29 t./17  EUR/kg j. hm. 1,70 down
Jat. ošípané E CZE Európska komisia 29 t./17 EUR/kg j. hm. 1,71 down
Jat. ošípané E PLN Európska komisia 29 t./17 EUR/kg j. hm. 1,69 down
Jat. ošípané E HUN Európska komisia 29 t./17 EUR/kg j. hm. 1,79 down
Jat. ošípané E
DEN Európska komisia 29 t./17 EUR/kg j. hm. 1,55 down
Jat. ošípané
SRN Európska komisia 29 t./17 EUR/kg j. hm. 1,73 down
Odstavčatá SR Európska komisia
29 t./17  EUR/odstavča 74,79 updown
Jat. býky A E-P SR ATIS 28 t./17  EUR/kg j. hm. 3,17 down
Jat. kravy E-P SR ATIS 28 t./17  EUR/kg j. hm. 1,73 up
Jat. kurčatá SR ATIS 28 t./17  EUR/kg ž. hm.
0,80 updown
Vajcia M SR ATIS 28 t./17  EUR/100 ks.
5,77 down

 

Bilancia zásob kľúčových agrokomodít na konci ročníka 2017/2018 - odhad za júl 2017 ( vrátane porovnania odhadu za predchádzajúci mesiac)

Komodita   odhad pre ročník 2017/2018  (mil. ton)
  Odhad  Svet z toho EÚ-28 USA Čína FSU12  Brazília Argentína Graf -história
Pšenica  júl 2017 260,60
10,08
25,53
127,19
21,96
- -  
jún 2017
261,19 10,53 25,16 127,99 21,78
-
-  
Kukurica  júl 2017 200,81 5,59 59,06 81,28 1,16* 9,57 3,27
 
jún 2017 194,33 5,79
53,60
81,29
0,96*
9,57
3,07
 
Sója  júl 2017 93,53
0,82 12,53 18,91 - 23,32 33,10  
jún 2017 92,22 1,03 13,48 17,41
-
23,05
32,45
 

Zdroj: USDA, Odhad svetovej ponuky a dopytu po agrokomoditách (WASDE report)

Pozn. 1: Odhad pre pšenicu k 31.5. nasledujúceho roku a kukuricu a sóju k 31.8. nasledujúceho roku.  Odhad pre ročník 2017/2018 hovorí o očakávaných zásobách pšenice k 31.5. 2018 a zásobách kukurice a sóje k 31.8.2018.

Pozn. 2: Krajiny FSU-12 sú krajiny bývalého Sovietského zväzu - ide o zásoby 12 krajín vrátane Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu.

* odhad zásob kukurice pre Ukrajinu

euralis-repka-0617

Ceny komodít online

Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 166,00
repka EURONEXT/Matif EUR/t 366,25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 165,00
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 165,75
pšenica KBB,SR EUR/t 130.50
kukurica KBB,SR EUR/t
135.00

lemken-banner-01

banner-pottinger