SK_LG_banner2_AGROBIZNIS-1000x150

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy_grafTechnická analýza: Kam smerujú ceny repky na burze MATIF?

David Karkulín

Cena repky na burze MATIF ostáva od vlaňajšej žatvy pevne usadená

v intervale 350 až 387 EUR/t. Prekonanie hraníc tohto intervalu z jednej či druhej strany nám môže prezradiť viac o jej ďalšom smerovaní v druhom polroku 2019.

Burzoví obchodníci s obľubou používajú technickú analýzu cien sledovaných aktív obchodovaných na burze v snahe vyčítať z nej budúce smerovanie cien. Aj v našich prognózach cien agrokomodít v AGROMAGAZÍNe sa opierame spoločne s fundamentálnou analýzou (ponuka/dopyt) aj o „techniku cien“, pretože tá nám dokáže priblížiť, k akým cenovým cieľom príslušná komodita smeruje počas svojho obchodovania na burze. V AGROMAGAZÍNe sa spomedzi technických indikátorov najčastejšie spoliehame na tzv. Fibonacciho úrovne spätného pohybu, ktoré nám na aktuálnom cenovom grafe zaznačia dôležité úrovne cenovej podpory a rezistencie pre príslušnú plodinu. Vhodným indikátorom sú aj kĺzavé priemery, pričom tu platí, že ak sa cena hýbe nad dôležitým kĺzavým priemerom (napr. 200 dňovým), má tendenciu posilňovať a naopak, pri poklese pod tento priemer je náchylnejšia na ďalší pokles). V grafike prinášame aktuálny vývoj cien repky na burze MATIF, v ktorej sú už zaznačené úrovne cenovej podpory a rezistencie prostredníctvom Fibonacciho úrovní spätného pohybu (viď priamky predeľujúce graf) ako aj 200 dňový kĺzavý priemer cien (čierna krivka). Aktuálne je repka už od vlaňajšej žatvy pevne usadená v cenovom pásme 350 až 385 EUR/t, pričom cena 350 EUR/t predstavuje v tomto momente úroveň cenovej podpory a cena 385 EUR/t úroveň cenovej rezistencie. Ceny majú pritom tendenciu po dosiahnutí cenovej podpory (v našom prípade aktuálne 350 EUR/t) odrážať sa na vyššie úrovne, a súčasne pri dosiahnutí cenovej rezistencie (385 EUR/t) zase sa zaseknúť v raste a odraziť sa nižšie. Ak však na trhu pôsobia napríklad silné prorastové fundamenty, komodita má tendenciu prekonať svoju rezistenciu a dostať sa tak do nového cenového pásma. Potom bývalá úroveň rezistencie sa stáva jej novou podporou a nová rezistencia je súčasne novým cenovým cieľom, kam plodina môže smerovať. To platí v opačnom garde aj pre poklesný trend. Čo si teda aktuálne všímať pri cenách repky? V tomto momente sa komodita hýbe v pásme 350 – 385 EUR/t, pričom súčasná cena (365 EUR/t) sa tesne drží nad svojím 200 – dňovým denným kĺzavým priemerom. To naznačuje na scenár, že repka má ambície mieriť k hornej hranici svojho súčasného intervalu, teda do okolia 385 až 387 EUR/t. V prípade priaznivých fundamentov (nízka úroda v EÚ ako i v Kanade na jeseň 2019) by sa komodite mohlo podariť prekonať aj cenu 385 - 387 EUR/t, čo plodine otvorí priestor pre cenový rast až k novej úrovni rezistencie, ktorá leží na 411 EUR/t (repka sa dostane do nového cenového pásma 385 až 411 EUR/t). AGROMAGAZÍN si tiež všíma aktuálne sa tvoriacu technickú formáciu „obrátená hlava a ramená“, ktorá dáva technicky repke šancu na MATIFe sa v novom ročníku dostať až na svoje maximá z úvodu roka 2017 ležiace na 430 EUR/t. V prípade negatívneho vývoja v rámci globálnej ponuky repky na trhu je tak v hre v rámci cenovo optimistického scenára aj táto cenová hladina. No, aby sme neboli len optimistami, ak sa cena repky zosunie pod 350 EUR/t, tak potom nám technická analýza naznačuje na ďalší pokles cien k 338 EUR/t. Scenár poklesu cien repky však aktuálne v AGROMAGAZÍNe vnímame ako málo pravdepodobný. Čo by si mal teda poľnohospodár pri načasovaní speňažovania tohtoročnej úrody repky všímať? V prvom rade fakt, či sa repke podarí do žatvy v lete posilniť na MATIFe nad 370 EUR/t. Ak áno, razantne sa zvýši pravdepodobnosť, že repka v nasledujúcom období zamieri k 385 až 388 EUR/t, čo je signál pre poľnohospodára, aby pri prekonaní ceny 370 EUR/t a tendencie jej ďalšieho rastu vyčkával s predajom až do doby, kým repka nedosiahne spomínanú cenu 385 EUR/t. Potom sa bude vidieť na základe fundamentov, či repka sa dokáže preniesť nad cenu 385 EUR/t. Ak áno, novým cieľom môže byť cena repky 411 EUR/t. Ak sa cena zasekne v okolí 385 – 388 EUR/t a bude evidentné, že má ťažkosti prekonať túto rezistenciu, potom je na mieste zvážiť predaj v takomto období, nakoľko bude rásť pravdepodobnosť, že sa cena repky odrazí späť na nižšie úrovne do vnútra pásma 350 – 385 EUR/t.

repka8

 

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Export-L-Bok200az300x800px

SK_Export-P-Bok200az300x800px