Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

nemethJ. Németh: Extrémne sucho trápi aj nás

Béla Susla
Trpí príroda, trápia sa slovenskí poľnohospodári.

Enormný závlahový deficit už dlhodobo pretrváva po celej krajine. Výrazné mínusy zaknihovali medzi inými i v čenkovských chotároch v regióne Žitného ostrova v spoločnosti Agrolens. Konkrétne aké?
Asi začnem čiernym humorom. Z 28. na 29. apríla u nás napršali až neuveriteľné 2-3 milimetre. Niečo úžasné, však?! Ale teraz už  absolútne vážne k veľmi nepríjemným ukazovateľom! Vo februári tohto roka sme namerali 11 milimetrov, v marci 25 a v apríli k dvadsiatemu ôsmemu dňu mesiaca to bolo iba 10 milimetrov zrážok. Katastrofálne nízke, povedal by som, až tragické množstvo! A priam tragické na tom bolo, že spomenuté množstvá dostávali naše polia v minimálnych dávkach, teda ak aj napršalo, tak bolo toho naraz veľmi málo. Samozrejme, to negatívne ovplyvnilo aj chemickú ochranu porastov, nakoľko umelé hnojivá v dôsledku nedostatku vlahy sa nedostávali priamo a rovnomerne k najdôležitejším častiam jednotlivých plodín.
U ktorých plodín sa najviac odzrkadlil neúprosný vlahový deficit?
Najviac to do konca apríla pocítila asi ozimná pšenica, ale nedostatok vody do istej miery sa prejavuje už aj na jarných porastoch. Pritom je potrebné zdôrazniť aj to, že vlaňajšia jeseň bola rovnako veľmi suchá, omnoho suchšia než tá, čo predchádzala roku 2017, kedy príroda rovnako trpela ako sa to ukazuje aj v tomto roku. Veď u nás vlani v októbri sme namerali žalostných 8 milimetrov zrážok. Ozimnú pšenicu na jeseň uplynulého roka sme zasiali na 550 hektároch, z toho na ploche 350 hektárov pestujeme tvrdú pšenicu, na 200 hektároch klasickú potravinársku pšenicu. 
Okrem katastrofálneho sucha poľnohospodárov okrem iných trápi aj to, že doteraz neobdržali už toľkokrát sľúbenú kompenzáciu za škody spôsobené predvlaňajšími rovnako bezdažďovými obdobiami. Momentálne v akom štádiu sa nachádza táto veľmi háklivá záležitosť?
Do konca apríla sme nedostali ani len vyrozumenie o tom, aká má byť forma, alebo ak chcete metóda vyplácania peňazí za škody zapríčinené obrovským suchom v roku 2017. A čo chvíľa už ubehne prvá polovička roku 2019...
Celý rozhovor s konateľom Agrolens spol. s r.o., Čenkovce
Ing. Jurajom Némethom nájdete v AGROMAGAZÍNe 05/2019.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov