Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

jablonJablko, jablko, čo s ním?

Eva Nováková

S týmto veľmi výstižným názvom predniesol na Predvianočných ovocinárskych

dňoch, ktoré sa konali v decembri v Piešťanoch prezident českej Ovocinárskej únie, Ing. Martin Ludvík. V akej situácii sa nachádzame v poslednom období? Predpoklad produkcie jabĺk v krajinách EÚ v roku 2018 je okolo 13,1 milióna ton, čo je historicky najvyššie číslo. Z toho iba produkcia Poľska je na úrovni približne 4,8 milióna ton. Táto situácia je predovšetkým výsledkom masívneho vysádzania sadov v Poľsku, v iných krajinách je skôr stagnácia v produkcii.

Čo ovplyvnilo úrodu roku 2018? Boli to predovšetkým optimálne podmienky v celej Európe, vysoká násada po dvoch rokoch neúrody, ideálne podmienky v dobe kvitnutia. Bolo síce sucho, ale to spôsobilo hlavne kvalitatívne škody na úrode. Škody krupobitím boli nižšie ako po minulé roky. Situáciu na trhu naďalej ovplyvňuje aj ruské embargo, hoci nie v takej miere ako pri jeho zavedení. EÚ už neprijala žiadne mimoriadne opatrenia ohľadom podpory trhu ovocia ako to bolo v rokoch 2014-2017.

Mimoriadna úroda jabĺk sa prejavila aj u samozásobiteľov a ľudia nemali dôvod ich kupovať v takých množstvách ako po minulé roky.

Trh ovplyvňuje aj celkový pokles spotreby jabĺk v krajinách EÚ, čo je aj výsledkom zmeny stravovacích návykov u mladej generácie. Dopyt ovplyvňuje aj ponuka iných druhov ovocia za vhodné ceny. Významne navýšila produkciu aj Čína, v roku 2018 však došlo k významnému poklesu úrod v dôsledku jarných mrazov. Vidieť jednoznačné trendy nárastu pestovateľských plôch v ďalších krajinách, ako je Moldavsko, ktoré zdvojnásobilo produkciu a stalo sa veľmi významným hráčom v tejto oblasti. Významne navýšilo produkciu aj Srbsko, ktoré nie je zasiahnuté ruským embargom. Vývoj celosvetovej produkcie za posledných 15 rokov viedol k navýšeniu produkcie z cca 60 miliónov ton na takmer 80 miliónov ton. Nové výsadby sadov sú aj v Rusku, kde je potenciál zdvojnásobiť výmery. Najväčším dovozcom do tejto krajiny je v súčasnosti Moldavsko, Srbsko, Čína, Irán a Turecko. Produkciu zvyšuje aj Ukrajina.

Do krajín EÚ sa dováža okolo 500 tisíc ton, vyváža sa asi 1 až 1,5 milióna ton. Produkcia je teda významne vyššia ako spotreba. Pokiaľ ide o odrodovú skladbu, významne sa do popredia dostávajú klubové odrody. Ich súčasný počet je asi 55, s celkovou produkciou okolo 700 tisíc ton. Ich počet aj výmery budú zrejme ďalej narastať. Z ostatných odrôd je stále v trende Gala a jej klony, rastie aj záujem o Jonagored. Možno ho však považovať za „jablko východu“, v západnej Európe záujem oň skôr klesá. Z klubových odrôd je na vzostupe predovšetkým Kanzi.

Situáciu v Poľsku roku 2018 charakterizujú obrovské problémy s cenami už v prípade letného ovocia. Spracovateľské kapacity sú v rukách niekoľkých zahraničných firiem a výkupná cena bola na nízkej úrovni. Poliaci sa ohľadom nadprodukcie ovocia spoliehali na dodávky do Číny, kde úrodu ovplyvnili neskoré jarné mrazy, toto riešenie sa však neukázalo v praxi až tak úspešné, zrejme aj z dôvodu rozdrobenosti pestovateľov. Situácia vyústila do protestov pestovateľov, riešilo sa to kompenzáciami, či sťahovaním produkcie z trhu, alebo výkupom na bioenergetické účely.

Problém s fungovaním majú aj niektoré výrobno-odbytové organizácie. Pokiaľ ide o odrody, problematické je odbytovať hlavne tie odrody, ktoré už v západnej Európe nie sú predajné, ako je Jonagold, Šampión, Idared. V Poľsku bude musieť dôjsť k zmene odrodovej skladby, hovorí sa aj o reštrukturalizácii sadov. Aktuálne majú 176 tisíc hektárov ovocných sadov s produkciou asi 130 kg jabĺk na 1 obyvateľa, pritom ich spotreba ovocia je výrazne nižšia ako v iných krajinách (10 krát vyššia produkcia ako sú schopní skonzumovať). Zaujímavým trendom v Poľsku je zvyšovanie plôch ekologicky pestovaného ovocia, čo môže v budúcnosti ovplyvniť trh s týmto ovocím.

Eva Nováková, Sady a Vinice

Celý príspevok si môžete prečítať v časopise Sady a vinice, v čísle 1/2019.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov