Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

cervene-masoOdborníci na zdravie navrhujú zaviesť daň z červeného mäsa a mäsových výrobkov

/AGROBIZNIS/

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je s konzumáciou červeného mäsa (hovädzina, bravčovina, jahňacina) a hlavne spracovaných mäsových výrobkov (šunka, slanina, údeniny) spojené zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb, rakoviny a cukrovky 2. typu.

Liečenie týchto chorôb stojí zdravotníctvo ako i štát veľké peniaze. Vedci z britskej univerzity v Oxforde preto navrhujú, aby bola zavedená daň z červeného a spracovaného mäsa. Podľa ich prepočtov v roku 2020 bude vo svete až 2,4 mil. úmrtí spojených s vysokou konzumáciou červeného a spracovaného mäsa, pričom účet za liečbu sa vyšplhá na úroveň 285 mld. USD za rok. Vo svojej štúdii spravili prepočet optimálnej výšky dane z červeného mäsa ako i spracovaného mäsa pre takmer 150 krajín sveta tak, aby ich výber pokryl 70 % nákladov na liečenie ochorení spojených s konzumáciou tohto mäsa. Z prepočtov im pritom vyšlo, že na pokrytie 70 % nákladov na liečbu bude potrebné celosvetovo vybrať na dani 172 mld. USD. V praxi by to znamenalo, že červené mäso by bolo potrebné priemerne zaťažiť daňou vo výške 20 % a spracované mäsové výrobky až vo výške 110 %. Autori pritom vychádzali zo zdravotných nákladov na liečbu v konkrétnych krajinách. Najväčšie daňové zaťaženie podľa ich štúdie by malo Nemecko so 30 % - nou daňou na červené mäso a 166 % daňou na spracované mäso. Podobne by na tom boli i v USA so 34 % daňou na červené mäso a 163 % daňou na spracované mäsové výrobky. Naopak, rozvojové krajiny by vzhľadom na nízku konzumáciu mäsa boli zaťažené najnižšou sadzbou dane.

Vedci tiež vypočítali, že zavedením takejto globálnej svetovej dane by došlo k redukcii spotreby červeného mäsa vo svete o 16 %, čo by znížilo produkciu skleníkových plynov vznikajúcich chovom hospodárskych zvierat o 110 mil. ton ročne. Tým by sa prispelo i k zmierneniu negatívnych dopadov klimatickej zmeny na životné prostredie. Zníženie spotreby červeného a spracovaného mäsa by pritom podľa vedcov mohlo každoročne celosvetovo znížiť počet úmrtí spôsobených vysokou konzumáciou červeného mäsa o 220 tis. ročne. „Verím, že vlády zvážia zavedenie zdravotnej dane na červené a spracované mäso ako časť opatrení pre to, aby uľahčili konzumentom tvorbu zdravších a udržateľných rozhodnutí. Nikto nechce, aby vlády hovorili ľuďom, čo majú a čo nemajú jesť. Avšak naše zistenia jasne potvrdzujú, že konzumácia červeného a spracovaného mäsa si vyberá daň nielen na zdraví ľudí a planéty, ale aj v rámci zdravotníckeho systému a ekonomiky“ skonštatoval vedúci výskumnej úlohy Marco Springmann z Oxfordskej univerzity.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov