Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agro-moneyAgrorezort má na rok 2019 naplánovanú v rozpočte sumu 1,19 mld. eur

/TASR/

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR

by malo v roku 2019 hospodáriť so sumou 1,19 miliardy eur. V tom predstavujú rozpočtové prostriedky kapitoly 244 miliónov a výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú naplánované vo výške 949 miliónov eur. Vyplýva to zo zverejneného návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok.
Výdavky rezortu pôdohospodárstva sú v návrhu rozpočtu smerované do siedmich oblastí, napríklad na priame platby, rozvoj vidieka či rybné hospodárstvo alebo regionálny rozvoj.
Na priame platby je naplánovaná suma 472,15 milióna eur. "Priame platby predstavujú dotácie na zachovanie poľnohospodárskej produkcie podľa vopred stanovených výrobných kvót. Stabilizujú príjmy farmárov, zlepšujú konkurenčnú pozíciu farmárov, zabraňujú negatívnemu vplyvu cezhraničnej dotačnej konkurencie z okolitých krajín, rozvíjajú odvetvia tvoriace pridanú hodnotu na území Slovenska a revitalizujú živočíšnu výrobu," uvádza sa v návrhu rozpočtu.
V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 sú priame platby vyššie o 4,99 milióna eur, teda o 1,07 %. V rámci týchto prostriedkov je rozpočtovaná aj prechodná vnútroštátna platba, ktorá je na rok 2019 navrhnutá v sume 24 miliónov eur v súlade s Koncepciou rozvoja pôdohospodárstva Slovenska na roky 2013 – 2020.
Čo sa týka rozvoja vidieka, na tento účel je v návrhu rozpočtu vyčlenená suma 300,56 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 je nižšia o 8,88 milióna eur, teda o 2,87 %. "Medziročné zníženie týchto výdavkov je spôsobené poklesom zdrojov EÚ a spolufinancovania," uvádza sa v návrhu.
Pre oblasť rybného hospodárstva sú na budúci rok naplánované výdavky vo výške 4,07 milióna eur. "Výdavky na podporu, ktorou sa zabezpečuje modernizácia existujúcich rybochovných zariadení, respektíve dobudovanie a obstaranie chýbajúcich technológií, infraštruktúry alebo iných výrobných objektov, efektívna koordinácia zberu údajov v sektore akvakultúry a spracovania rýb v súlade s požiadavkami legislatívy EÚ, sú oproti schválenému rozpočtu roku 2018 vyššie o 2,85 milióna eur," opísal rezort financií.
Výdavky na regionálny rozvoj sú na rok 2019 rozpočtované vo výške 156 miliónov eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2018 zníženie o 65,4 milióna eur. Medziročnú zmenu ovplyvnilo podľa ministerstva financií zníženie zdrojov EÚ a spolufinancovania. "V ďalších rokoch rozpočet vytvára priestor na zabezpečenie výdavkov regionálneho rozvoja až do výšky 541 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 386 miliónov eur.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov