SK_LG_banner2_AGROBIZNIS-1000x150

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mincaBudúca SPP: Mladí farmári navrhujú zmeniť platby

/ASYF/

Združenie mladých farmárov na Slovensku (ASYF) navrhuje viacero zmien v budúcej

Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP). Jednou z nich je vzdialenostná platba. Je to jeden z konkrétnych činov ako zlepšiť účelnosť a zacielenie financií do poľnohospodárstva a zároveň nezaťažiť farmárov ďalšou byrokraciou.

„Vzdialenostná platba znamená vyššiu platbu za polia, ktoré sú bližšie od farmy či hospodárskeho dvora a nižšie platby za polia vzdialenejšie.“ hovorí Milan Jurky, predseda ASYF.

Cieľom tejto platby je dostať finančné prostriedky aj pre tie farmy, ktoré sú v periférnych oblastiach, napríklad na samote, či pri lese a nedokážu ponúknuť také nájomné ako ponúkajú „silní hráči“ so sídlom desiatky kilometrov od danej vidieckej lokality. Takto vieme pomôcť práve tým, ktorí majú logisticky znevýhodnenú polohu, no dokážu efektívne a často ekologicky využiť pôdu, pretože ju majú pod dohľadom.

Vzdialenostnou platbou podporuje prirodzený záujem farmárov o zocelenie užívania pozemkov. Ak totiž polia v priamom susedstve sídla farmára užíval iný farmár a naopak, vďaka finančnej motivácii nájdu títo farmári „spoločnú reč“, a užívanie si budú chcieť vymeniť. Ak sa nastaví výhodné finančné nastavenie, určite sa vymenia aj zdanlivo nevymeniteľné a neriešiteľné polia. Vieme, že ľudia sú neuveriteľne vynaliezaví, úlohou štátu je preto pozitívne využiť túto vynaliezavosť. Legislatívne je už teraz možné podľa Zákona 504/2003 uzavrieť podnájomné zmluvy na pôdu, a teda nájomca vie svoje pozemky dať do podnájmu iným farmárom a takto nezasahovať do vlastníctva pozemkov a zároveň pracovať s užívacím právom k pozemku.

To, že farmári budú mať viac pôdy v blízkosti svojho sídla prináša viacero dopadov.

1) krajinotvorný - menej prejazdov techniky znamená šetrenie poľných ciest,

2) ekonomický – menej prejazdov menej nafty ale aj efektívnejšie využívanie času strojov a plánovania jednotlivých prác.

3) ekologický - zníženie nákladov znamená zníženie emisií.

Veľkou výhodou takéhoto opatrenia sú aj nízke náklady na jeho zavedenie. Pretože od roku 2016 podávajú farmári svoje žiadosti o priame platby elektronicky v programe GSAA, každému poľu sa iba priradí údaj o vzdialenosti od farmárskeho sídla žiadateľa, respektíve jeho hlavného hospodárskeho dvora. Podľa vypočítanej vzdialenosti sa jednoduchým prepočtom nastaví výška podpory za pole. Jednoduché a funkčné. Bez nových úradníkov, bez byrokracie. Znevýhodnené budú osoby podobné pani Roškovej.

„V krajinách ako Slovensko, kde sa prenajíma drvivá väčšina pôdy, môže platba závislá od vzdialenosti priniesť veľkú pomoc pre miestnych farmárov. Ak chceme zachovať slovenskú pôdu v rukách slovenských občanov, mali by sme pochopiť, že vzdialenostná platba je jeden z nástrojov ako chrániť farmárov pred finančníkmi.“ dodáva Marián Glovaťák, člen predsedníctva ASYF.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Export-L-Bok200az300x800px

SK_Export-P-Bok200az300x800px