Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

komentar-zahradnik

Komentár: Čo je to pružný systém chovu?

Miroslav Záhradník

Každá farma so živočíšnou výrobou je unikátna, operuje v špecifických produkčných podmienkach a s rozdielnou disponibilitou zdrojov. Ľudský um v podobe šikovnosti a rozhľadenosti chovateľa je dennodenne testovaný najrôznejšími meniacimi sa externými vplyvmi. Výnimkou nie je ani chov mliekového dobytka, ktorého ekonomika je založená na neustálom zlepšovaní welfare zvierat a vnútornej efektivity v dlhodobom časovom meradle. Takýto chov má jednoznačnú konkurenčnú výhodu pred chovom, ktorého manažment podstupuje iba nevyhnutné opatrenia s krátkodobým efektom. Pružnejšie reagujúce systémy chovu lepšie kopírujú situáciu na trhu a môžu pomýšľať na ambicióznejšie chovateľské a podnikateľské ciele.

Na webovom sídle NPPC-VÚŽV bol umiestnený aktualizovaný modul aplikácie EkonMOD milk s názvom Interaktívny model farmy dojníc, ktorý integruje doteraz vyvinuté aplikácie z oblasti hodnotenia ekonomiky chovu dojného dobytka do jednej platformy. V tomto článku sa bližšie pozrieme na možnosť ekonomického zhodnotenia viacerých možností budúceho vývoja na farme dojníc. Príkladom bude mlieková farma so stredného Slovenska otvorená inováciám a pokročilej spolupráci na vývoji moderných aplikácií pre manažment chovov.

Kým v predošlom komentári sme načrtli princíp fungovania aplikácie, tentokrát zhrnieme postup, akým si manažment chovu zhodnotil jednotlivé možnosti, čím si spracoval podklady pre následné rozhodnutie manažmentu.

Prvým, nezastupiteľným krokom je analýza súčasných produkčných a reprodukčných ukazovateľov v chove, doplnená a komplexné zhodnotenie ekonomiky. Ďalším krokom je sumarizácia a spracovanie možností, nápadov, ponúk, zámerov, či inovácií postupov, ktoré sú predmetom zvažovania vedenia podniku. Následné zostavovanie kalkulácii pre jednotlivé varianty postupne vymedzí určitý finančný rámec, ktorý je v štvrtom kroku zasadený do kontextu perspektív ďalšieho vývoja. Zvažuje sa optimistický variant, ale najmä negatívny scenár vývoja jednak na farme a jednak na trhu. Finálnym krokom postupu je spísanie výsledkov predošlého postupu a zostavenie pomyselného rebríčka, podľa kritéria predom vybraného chovateľom.

Spomínaný chovateľ sa, uplatňujúc túto logiku postupu, rozhodol pre precízne poľnohospodárstvo v horskom prostredí s využitím pokročilých automatizovaných technológií. Robotizované dojenie a kŕmenie sa v kontexte konkrétnych chovateľských a podnikateľských cieľov ukázalo ako najlepší variant.

Rutinné využívanie aplikácie na hodnotenie komplexných dopadov jednotlivých manažérskych rozhodnutí v chove je dobrým základom pre udržateľný a odolný systém chovu, ktorý zohľadňuje reálny život na farme a regionálne špecifické vedecké výsledky.

Miroslav Záhradník, NPPC VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov