SK_LG_banner2_AGROBIZNIS-1000x150

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

fialovy-karfiolSkúsenosti s pestovaním fialového karfiolu

Na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku sa za didaktickým účelom zamerali na pestovanie odrôd fialového karfiolu, talianskeho - di Sicilia violetto a francúzskeho Parmac.

V experimente sme spojili rady a skúsenosti zahraničných partnerov a našich záhradkárskych odborníkov. Počas pokusov sme sa držali týchto zásad:

- uplatňovali sme zásady voľby stanovišťa s karfiolom, ktorý sa pestuje u nás na jeseň,

- volili sme ho po skorej zelenine - cibuli a cesnaku.

- miesto vysiatia, týkajúce dopestovania priesad v skleníku alebo pri poľnom výseve bolo na báze pokynov uvedených výrobcom. Rastliny v skleníku tvorili dlhšie stonky, ktorých intenzívny rast sa prejavoval i po presadení. To spôsobovalo políhanie vyvíjajúcich sa jedincov, ktoré sa neskôr buď prekrývali alebo tvorili voľné plochy na parcele,

- termín výsevu sme posunuli na skoršie obdobie, aké udávali producenti. Bolo to z dôvodu, aby sme predišli situácii, že pokles jesenných teplôt spôsobí zastavenie rastu, vývin a hlavne vyfarbenie ružíc. Skoršie vysiatie a výsadba i keď priaznivo pôsobili na skoršiu tvorbu ružíc, tak asi u jednej tretiny jedincov odrody di Sicilia violetto zapríčinili vysoký podiel listov v ružici, čo je pre konzumenta pri príprave na kuchynskú úpravu nežiaduce,

- sadenie do sponu 70 x 60 cm, podľa odporúčania bolo neakceptovateľné, pretože sa tvorili mohutnejšie rastliny a hustý porast zamedzujúci prístup rastlinám. Spon sme v nasledujúcich pokusoch zvyšovali o 15 - 20 cm,

- obdobie rastu je fázou, kedy je potrebné zabezpečovať permanentnú závlahu pod koreň. Aby sa nevytvoril prísušok, zamedzilo sa zvýšenému odparovaniu vody z pôdy so súčasným prísunom vzduchu ku koreňom ako aj stimulovala sa mineralizácia, tak sa musia vykonať minimálne dve prekyprenia, pretože v mieste zavlažovania intenzívne klíčia a vyrastajú letné buriny. V tomto prípade sú dlhšie stonky výhodou, pretože uľahčujú prístup k ošetrovanej rastline. Uvedené obdobie je náročné na ochranu rastlín. Kulminujú teploty a dĺžka svetelného dňa, a preto sú rastliny nadmerne vystavené vplyvu živočíšnych škodcov, hmyzu a stavovcov. Pri širokom spektre hmyzu bez insekticídov to nejde. Proti stavovcom sa nám veľmi dobre osvedčili plašiace balóny. Tieto neodporúčame odstraňovať ani v jesennom období pretože stavovce sa buď vrhajú na konzum ružíc, alebo na ne nasadajú, znečistia ich zeminou a výkalmi, čím príde k ich úplnému znehodnoteniu,

- po prekonaní letného obdobia to jesenné je priaznivejšie. Postupné ochladzovanie eliminuje výskyt hmyzu a ranné rosy na tieto širokolisté rastliny priaznivo pôsobia - ovplyvňujú využívanie vody ako i zníženie intenzity polievania, pretože i pri suchšom počasí tieň listov po poliatí karfiolov zamedzí odparovaniu vody z pôdy,

- optimálne jesenné obdobie je také, že rána sú bohaté na rosy, ale cez deň je dostatok slnečných lúčov. Tie blahodarne pôsobia hlavne na vyfarbovanie odrody di Sicilia violetto, ktorá nemá ružicu zakrytú listami a tým sa stimuluje i tvorba farbiva antokyánu. Odroda Parmac má ružicu zakrytú a jej vyfarbovanie i bez priameho slnečného žiarenia je rovnomerné. U tejto odrody preto prekrývanie rastlín pri dozrievaní ružíc nemalo vplyv na rovnomernosť ich vyfarbenia.

Krátkodobé mrazy karfioly, ktoré pochádzali z teplejších výrobných oblastí nepoškodzovali, no u di Sicilia violetto znížili intenzitu zafarbenia. Pri dlhšie trvajúcich mrazoch nie je nebezpečné zmrznutie listov, ale ak na povrchu ružice mrzne voda. Po oteplení miesta na povrchu mokrej ružice pokrytej kvapkami kondenzovanej vody sa prehrievajú, podliehajú pôsobeniu plesní, a keď sú poškodené hlbšie podliehajú hnilobným baktériám.

Interakciou uvedených prvkov sa nám pokusy i vďaka priaznivému počasiu vydarili. Skúsenosti, ktoré sme nadobudli v rámci medzinárodnej spolupráce s Talianskom by bolo vhodné využiť vo vyučovacom procese, v radách pestovateľom týchto karfiolov, konfrontáciou so zahraničnými partnermi a pestovateľmi, či rozšírením spolupráce so záhradkárskym zväzom.

Ján Piešťanský, SOŠPaSV Trnava

Carmine Agostinelli, UPF S. Bartolomeo in Galdo (BN)

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Export-L-Bok200az300x800px

SK_Export-P-Bok200az300x800px