Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy_grafSprievodca cenami na portáli agrobiznis.sk: Vyhľadanie aktuálnych cien a cenovej histórie

/AGROBIZNIS/

Od polovice marca sme na našej webovej stránke

www.agrobiznis.sk sprístupnili čitateľom nový model monitoringu cien agrokomodít. I touto cestou by sme vás radi oboznámili s fungovaním nového rozhrania pre monitoring cien ako i možnosťami, ktoré užívateľovi prináša. Základné rozhranie (hlavné menu) pre vstup do systému nájdete priamo na hlavnej stránke hneď pod úvodným článkom. Predstavuje ho súbor šiestich fotografií, z ktorých každá interpretuje vybranú skupinu plodín. Sledovať tak môžete ceny obilnín, kukurice, olejnín, zemiakov, mlieka a mäsa (živočíšne komodity).

Po kliknutí na príslušný obrázok (napríklad kukurica) sa nad obrázkami objavia štyri nové lišty. Prvá lišta zľava interpretuje samotnú skupinu plodín a po kliknutí na ňu sa užívateľ dostáva späť do hlavného menu, odkiaľ sa následne môže prekliknúť na ďalšie skupiny agrokomodít. Ďalšie dve lišty presúvajú užívateľa priamo k aktuálnym cenám jednotlivých kontraktov danej plodiny (resp. viacerých plodín v rámci skupiny). Druhá lišta v prípade skupiny „kukurica“ nás navedie na aktuálne ceny futures kontraktov kukurice na burze MATIF. Tretia lišta nás navedie na kontrakty na burze v Chicagu (CBoT) v USA. Napokon finálna lišta s názvom „hotovostný trh“ prináša aktuálny a historický vývoj cien danej komodity (komodít) na fyzickom trhu na Slovensku, krajinách V4 ako i vybraných krajinách západnej Európy.

Aktuálne ceny

Pokračujme ďalej. Keď v skupine kukurica klikneme na burzu MATIF, v aplikácii sa ukáže aktuálny graf 6 - mesačnej histórie cien prvého (najobchodovanejšieho) kontraktu v poradí. Pod ním vidíme usporiadané ďalšie obchodované kontrakty danej plodiny (rolovať medzi nimi možno posúvaním príslušného posuvníka na pravej strane. Ku každému kontraktu je priradená cena (označená ako „posledná cena“), ktorá signalizuje aktuálnu cenu daného kontraktu na príslušnej burze s tým, že táto cena je oproti realite omeškaná o 10 až 15 minút. V praxi to znamená, že v rozhraní sa nám ukazujú skutočné ceny komodity na burze, ktoré boli v tejto hodnote reálne zobchodované pred maximálne 15 minútami. Ďalšie stĺpce hovoria o zmene aktuálnej ceny oproti otváracej cene v úvode obchodného dňa (zmena) a potom tu máme doterajšie denné minimum a denné cenové maximum v rámci aktuálneho obchodného dňa. Ceny pri plodinách sú uvádzané v EUR/t na burze MATIF a UScent/bušel na burze v Chicagu.

Cenová história

Ak si chce poľnohospodár pozrieť cenovú históriu iného kontraktu danej plodiny, sú mu k dispozícii dve ikonky grafu znázornené na ľavej strane každého kontraktu. Prvá ikonka prináša pohľad na historickú cenu daného kontraktu za ostatných 6 mesiacov. Ak chce niekto sledovať vzdialenejšiu históriu, je potrebné kliknúť na druhú ikonku. Tá nás napojí na partnerskú stránku Saatbau digitale services, kde môžete nájsť historický graf danej plodiny až 20 rokov spätne. Dĺžku historického obdobia si užívateľ môže navoliť podľa kliku na ikony časových intervalov pod grafom. Vzdialená história predstavuje historickú cenu najobchodovanejšieho kontraktu, teda kontraktu s najbližším termínom dodávky. Po jeho vypršaní sa vždy na cenu nadväzuje cena nasledujúceho kontraktu. Takto má čitateľ veľmi dobrý prehľad o cenovej histórii každej komodity.

Možno sa pýtate, prečo monitorujeme na našej stránke pri každej plodine tak veľa kontraktov dopredu. Platforma je navrhnutá tak, aby bola priateľská i k potenciálnym záujemcom o využívanie burzového hedžingu. Keďže pri hedžingu si poľnohospodár zaisťuje budúce ceny, musí k tomu využívať aktuálny vývoj cien kontraktov s budúcimi termínmi dodávok (vzdialenejšie kontrakty). Takto má každý jasný prehľad o aktuálnych cenách komodít, ktoré majú byť dodané na trh v budúcnosti, resp. v prípade futures kontraktov finančne vysporiadané v budúcnosti. To je dôvod, prečo prinášame i pohľad na ceny vzdialených futures kontraktov danej plodiny. Tieto ceny môže, samozrejme, poľnohospodár využiť, i keď na burzový hedžing nepomýšľa. Tieto ceny totiž možno porovnať i aktuálnymi ponukami pre tvorbu forwardových kontraktov (zmlúv o budúcom predaji, t.j. pri kontrahovaní cien vopred) s odberateľmi priamo na miestnom (slovenskom) hotovostnom trhu.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov