Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kvapkova_mob_zavlahaEfektívne zavlažovanie: Precízna kvapková mobilná závlaha

David Karkulín

Americká spoločnosť Netafim v spolupráci s Butte Irrigation sa rozhodli skombinovať výhody

flexibilných pivotových a pásových zavlažovačov využívaných vo veľkovýrobe s výhodami mikrozavlažovania prostredníctvom kvapkovej závlahy. Zostrojili hybridný systém, ktorý si nechali patentovať pod názvom Precízna kvapková mobilná závlaha (Precision drip mobile irrigation – PDMI). Aktuálne systém už funguje tretím rokom, pričom podľa obchodného zástupcu Netafim Douga Burta bolo len v štáte Idaho takto upravených približne 20 až 25 pivotových zavlažovačov. Prevádzkové výsledky pritom poukazujú na 20 až 30 % - nú úsporu vody oproti klasickým pivotom pri súčasnom zvýšení hektárových úrod v dôsledku priamej aplikácie vody ku koreňom až o 20 %. Ako sme už spomínali, ide o hybridný systém, čomu nasvedčuje i jeho vzhľad. Z existujúcich pivotových zavlažovačov visia dlhé hadice. Od pivotu až po povrch pôdy sa využívajú tradičné hadicové systémy. Časť hadice, ktorá je tesne pri povrchu pôdy, je perforovaná, teda využíva sytém kvapkovej závlahy. Tlakovo kompenzované výtokové trubičky sú v tejto časti systému od seba umiestnené na vzdialenosť 15 cm. Keď sa pivotový alebo lineárny zavlažovač hýbe po poli, ťahá za sebou kvapkovú závlahu pomedzi plodinu a súčasne ju zavlažuje. Efektívnosť zavlažovacieho systému spočíva v tom, že výtokové trubičky zavlažujú plodinu rovnomerne a priamo ku koreňom rastlín. Odpadajú tým straty vody pri zavlažovaní pivotovými či lineárnymi zavlažovačmi, akými je výpar zo vzduchu či problém nerovnomerného zavlažovania v dôsledku pohybu vetra. Úsporu vody prináša i samotný kvapkový systém, ktorý prirodzene spomaľuje jej tok. Systémom je možné zavlažovať ako úzkoriadkové, tak i širokoriadkové plodiny, pričom na základe medziriadkov plodín sa nastavuje i rozpätie hadíc kvapkovej závlahy.

Snímka: Hybridný systém pivotového zavlažovača s kvapkovou závlahou.

Snímky: magicvalley.com

konferencia2019_300x90

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin