Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kukuricaKukurica by mohla získať podporu i od La Nina

/AGROMAGAZÍN/

Napriek úspešným produkciám hlavných pestovateľov kukurice vo svete v roku 2017 by sme na konci ročníka 2017/18 (k 30.9.2018) mali vidieť pomerne razantný medziročný pokles globálnych zásob kukurice zo 226 mil. ton na 203 mil. ton.

Dôvodom je rastúci apetít Číny po komodite, ktorý má stlačiť miestne zásoby medziročne nadol o 22 mil. ton. Bilancia zásob vo svete sa pritom môže stenčovať i v nasledujúcej sezóne, pretože zatiaľ stále nebýva štandardom, aby USA dosahovali priemerný hektárový výnos 11 t/ha. Predpokladáme, že priemerný hektárový výnos v USA v budúcom roku po niekoľkoročnom úspešnom zápolení nad svojím dlhodobým trendom sa dostane pod neho. Taktiež súčasné ceny kukurice na fyzickom trhu v USA v blízkosti 120 USD za tonu, ktoré sú aktuálne pod výrobnými nákladmi viacerých farmárov, ich nebudú motivovať prílišne rozširovať pestovateľské plochy. Pri zachovaní súčasných výmer a výnose okolo 167 bušelov na aker by tak produkcia USA v budúcom roku mohla dosiahnuť okolo 350 mil. ton. To by stačilo na to, aby koncoročníkové svetové ako i americké zásoby zaznamenali dostatočný pokles k tomu, aby došlo k nárastu cien kukurice. No podľa názoru AGROMAGAZÍNu je v roku 2018 v hre ešte jeden scenár. Nástup klimatického fenoménu La Nina už i v polovici decembra 2017 spôsobuje suché počasie v Argentíne a je dosť možné, že suché počasie najbližšie obdobie zredukuje potenciál výnosu nielen v Argentíne, ale i Brazílii. V Brazílii sa síce formuje gro úrody až počas jari, no prítomnosť La Nina ako i aktuálny deficit zrážok v Argentíne môže mať v 1.Q. 2018 na trhy psychologický efekt, ktorý podporí ceny v raste. Ak však dôjde k nárastu cien kukurice v 1.Q 2018, americkí farmári sa budúci rok môžu rozhodnúť mierne navyšovať výmery kukurice oproti súčasným predpokladom a tým zvyšovať i potenciál budúceho výnosu. No keďže La Nina prináša nižšie výnosy kukurice i sóje aj do USA, nepredpokladáme, že i napriek tomuto scenáru by produkcia kukurice mala v USA v roku 2018 výraznejšie narásť oproti nášmu aktuálnemu odhadu v okolí 350 mil. ton. A tak napriek znovu vysokej úrode kukurice v USA z konca roka 2017 by mohli ceny kukurice kvôli vyššie spomínanej situácii v J. Amerike zamieriť na vyššie úrovne už v úvode roka 2018. Ak by sa následne objavili problémy s produkciou v USA, veríme, že ceny kukurice na burze v Chicagu do leta nájdu silu otestovať cenu až 5,25 USD za bušel (optimistický scenár). No vychádzajúc zo scenára priemerných úrod predpokladáme, že cena kukurice v Chicagu by sa mala posunúť nahor menej radikálne, avšak postupné udomácnenie sa na novej hladine nad 4 USD za bušel (160 USD/t) na burze v Chicagu a nad 180 EUR/t na MATIFe by sa mohlo stať realistickým scenárom. V EÚ sa v budúcom roku nateraz predpokladá mierny pokles pestovateľských výmer kukurice o 200 tis. ha na 8,5 mil. ha, no ak by ceny kukurice posilnili vyššie už v úvode roka, tento odhad sa bude zrejme meniť smerom nahor. V každom prípade produkcia EÚ stále nepatrí k líderským benchmarkom v rámci globálnej cenotvorby a tak i prípadný budúcoročný nárast produkcie nad 60 mil. ton by nemal výraznejšie ovplyvňovať cenový vývoj vo svete, ale skôr len cenové prémie miestneho trhu voči trhu futures na burze MATIF. Keďže spotreba kukurice v EÚ je nad 76 mil. ton a v dôsledku očakávaného zvýšenia výroby izoglukózy zrejme v roku 2018 zamieri ešte vyššie, nepredpokladáme, že sa EÚ stane nezávislou na importoch z tretích krajín ani v roku 2018. Trh s kukuricou v SR bude najbližší polrok pozitívne ovplyvňovať medziročne nižšia aktuálna produkcia Ukrajiny (očakáva sa pokles o 10 % na 25 mil. ton), čo by mohlo naďalej priať nižším negatívnym cenovým rozdielom na SK trhu voči cene futures na MATIFe. Predpokladám pritom, že budúci rok sa kukurica na burze MATIF pozrie aspoň dočasne znovu nad 200 EUR/t. Dopomôcť k tomu by komodite mohla i zvýšená očakávaná volatilita cien spôsobená nástupom klimatického fenoménu La Nina.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov