Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

metcalfaInvázny škodca voskovka zavlečená – čierny pasažier na železniciach

Eva Nováková, Sady a Vinice

Voskovka zavlečená je teplomilný druh, preferujúci suchšie biotopy.

Príliš vlhké prostredie neosídľuje, ale vyhýba sa aj priamo oslneným rastlinám. Je obligátne tieňomilná a vyhovujú jej presvetlené zapojené porasty, podobné agátovým lesom a remízkam. Šírenie a abundancia úzko koreluje s kamiónovou nákladnou prepravou a železničnou dopravou.

Voskovka môže spôsobovať priame aj nepriame škody. K priamym patrí oslabenie rastlín vysávaním šťavy. To môže viesť až k deformáciám letorastov, ich zasychaniu, opadu kvetov alebo deformácii až opadu plodov. K nepriamym patrí znečistenie povrchu rastlín voskom a medovicou. To vedie k zníženiu asimilácie rastlín, následnému rozrastaniu černí a v menšej miere k oslabeniu rastlín, ale hlavne k estetickému znehodnoteniu. V Amerike nie je voskovka považovaná za významného škodcu. Výnimočne boli zaznamenané škody na pučiacich citrusoch a asi nie sú vôbec evidované škody na okrasných rastlinách bez komerčného využitia. V Európe je situácia iná. V Taliansku boli zaznamenané priame škody na viniciach, jabloniach, hruškách, citrusoch, olivách, marhuliach, orechoch, slivkách, slnečnici, ebenovníku rajčiakovom (Diospyros kaki), škody však neboli považované za ekonomicky významné.

Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v časopise Sady a Vinice, 5-6/2017.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov