Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

dojnice2Výsledky kontroly úžitkovosti v Rakúsku

Zo zdrojov zar preložil a upravil: Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Samotný zber dát prebieha prostredníctvom 8 regionálnych pracovísk 9 až 11 krát ročne v rámci 20 000 chovov zapojených do kontroly úžitkovosti.

Zaznamenáva sa mlieková úžitkovosť, zložky mlieka, ukazovatele fitness a zdravia. Výsledky kontroly úžitkovosti mäsového dobytka budú k dispozícií až začiatkom februára. Priemerné denné prírastky sa stanovujú na základe váženie zvierat, ktoré prebieha dvakrát ročne. Po spracovaní získava chovateľ obratom podklady na podporu rozhodovania v riadení svojho stáda. Proces mu umožňuje rýchlo identifikovať všetky problémové oblasti a iniciovať príslušné protiopatrenia. Na jednej strane tieto údaje slúžia ako cenná manažérska pomoc chovateľovi, na druhej strane sú základom pre ďalší vývoj rakúskych šľachtiteľských programov. Mlieko určené na výrobu potravín je navyše od začiatku podrobené detailnej kontrole kvality založenej na každom jednotlivom zvierati. K dňu 1. septembra 2017 sa v krajine chovalo 537 373 dojníc (AMA), čo je o 2 500 resp. +0,5 % viac ako v predchádzajúcom roku. Počet chovateľov sa znížil o 1 064 (- 3,4 %) na 30 468 subjektov. Celkový počet podnikov zapojených do výkonu kontroly úžitkovosti sa medziročne znížil o 490 na 20 096 podnikov, no počet kontrolovaných kráv sa zvýšil o 5 300 na 432 565. To značí, že 2/3 podnikov a takmer 80,5 % dojníc je zapojených do kontroly úžitkovosti a kvality, čo je najviac za celú históriu výkonu kontrol. Priemerný počet kráv v kontrole úžitkovosti na podnik predstavoval 21,5, čo je o 6,1 viac ako tomu bolo pred 10 rokmi. Najvyššia hodnota bola dosiahnutá v Burgenlande s 38 kravami na podnik, zatiaľ čo najnižší počet 12 kráv na podnik bol v Tirolsku. Priemerná úžitkovosť všetkých kráv v kontrolnom roku 2017 bola 7 434 kg mlieka (+9 kg) na kravu za rok. Priemerný obsah tuku a bielkovín zostal konštantný na úrovni 4,14 % a 3,41 %. Najvyššiu priemernú úžitkovosť dosiahli holštajnské kravy s 8 706 kg, nasledované kravami plemena Fleckvieh a Braunvieh so 7 345 kg, resp. 7 279 kg mlieka na kravu a rok.

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 179.00
repka EURONEXT/Matif EUR/t 358.25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 171.00
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 159.25
Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

euralis_repka_2018

lemken_den-pola-spacince

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin