vub_092018

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

osipaneOšípané: Konkurencia na globálnom trhu sa v roku 2018 zhustí

Už v roku 2017 EÚ strácala na exportnom trhu svoju konkurenčnú výhodu voči USA,

keď exporty ošípaných z EÚ z prvé tri kvartály roka 2017 medziročne poklesli o 10 % na 2,8 mil. ton jat. hm., zatiaľ čo americké exporty ošípaných za rovnaké obdobie vzrástli o 15 % na 1,9 mil. ton jat. hm. Americkí producenti pritom vyvinú ďalší konkurenčný tlak na trh i v roku 2018, keď USDA predpokladá, že miestna produkcia ošípaných v USA medziročne vzrastie o 4,6 % na 12,2 mil. ton. Rovnako tak sa predpokladá, že priaznivé ceny ošípaných z roku 2017 v EÚ prinesú tendenciu zvyšovať produkciu i v únii. Európska komisia predpokladá, že tá by mohla v EÚ-28 medziročne vzrásť o 0,8 % na 23,4 mil. ton jat. hm. ošípaných. To všetko sa bude diať v situácii, keď svoju produkciu zvyšuje i Čína, krajina, kam mieri najviac exportov z EÚ. Produkcia ošípaných v Číne v roku 2017 by mala vzrásť o 2 % a pokračovať v raste i budúci rok. Čína tak teoreticky môže i v budúcom roku pokračovať v spomalených importoch bravčoviny, čo môže v kombinácii s rastúcou produkciou v USA i EÚ spôsobiť dodatočný tlak na pokles cien. Zdá sa tak, že po dosiahnutí jarného sezónneho cenového minima v EÚ i v SR bude budúcoročný nasledujúci cenový rast komodity skromnejší v porovnaní s jarou roka 2017. No bilancia ponuky a dopytu jatočných ošípaných v roku 2018 by pre EÚ v celkovom zúčtovaní nemusela vyznieť príliš negatívne. Vychádzajúc zo scenára, že produkcia EÚ - 28 medziročne vzrastie o 0,2 mil. ton jat. hm. ošípaných a tempo exportov by ostalo medziročne na podobnej úrovni ako v roku 2017, by ceny ošípaných v medziročnom porovnaní stále nemali mať veľa priestoru korigovať dramatickejšie smerom nadol. Podporou exportov z EÚ by pritom hlavne v prvom polroku mohlo byť i dočasné oslabenie eura voči doláru. Avšak v druhej polovici roku 2018 by euro mohlo svoje straty znovu vymazať a i preto v celoročnom hodnotení očakávame neutrálny efekt výmenného kurzu USD/EUR na budúcoročné exporty z EÚ. Pravdou však je, že sezónne maximum ceny ošípaných sa generuje začiatkom leta a teda dočasne oslabený kurz eura voči doláru by cenám ošípaných v EÚ mohol pomôcť vytvoriť cenovo slušné letné cenové maximum napriek zhustenej konkurencii na globálnom exportnom trhu. No na dosiahnutie cenových maxím z roka 2017 to ale zrejme stačiť nebude. Nárast cien ošípaných v EÚ v 2.Q 2018 potom môže skomplikovať i prípadná príliš rýchla akcelerácia produkcie zo strany USA. S medziročným poklesom cien jatočných ošípaných počítajú i analytici Rady pre dánske poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Hlavný analytik Karsten Flemin predpokladá, že priemerná cena ošípaných v Dánsku v roku 2018 bude v porovnaní s rokom 2017 o 7,5 % nižšia, keď dosiahne 1,33 EUR/kg jat. hm. AGROMAGAZÍN verí, že v SR bude pokles cien o niečo menej významný, pričom v rámci nášho realistického (t.j. najpravdepodobnejšieho) scenára kalkulujeme s priemernou slovenskou cenou jatočných ošípaných pre rok 2018 na úrovni 1,57 EUR/kg jat. hm., teda s cenou o 10 eurocent/kg jat. hm. nižšou v porovnaní s rokom 2017.

/AGROMAGAZÍN/

Tabuľka: Priemerné ceny jatočných ošípaných v SR v EUR/kg jatočnej hmotnosti za jednotlivé kvartály roku 2017 (údaje ATIS) vrátane prognózy cien pre rok 2018 (prognóza AGROMAGAZÍNu).

Rok

Q1

Q2

Q3

Q4

Priemer ceny za rok

2017

EUR/kg jat. hm.

1,58

1,77

1,75

1,55

1,67

2018

EUR/kg jat. hm.

1,49

1,62

1,65

1,52

1,57

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

ucb_300x300

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin