vub_092018

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

oranieHospodárenie fariem v Írsku sa výrazne zlepšilo

Zo zdrojov TEAGASC preložil a upravil: Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Podľa Írskeho štátneho ústavu pre rozvoj agropotravinárskeho sektora (TEAGASC) sa priemerný celkový príjem na farmu zvýšil z úrovne 23 500 € v roku 2016 na odhadovaných 31 900 € v roku 2017.

Pod medziročný nárast na úrovni +30 % sa podpísalo zlepšenie hospodárenie najmä mliekových fariem a v menšej miere aj fariem obrábajúcich pôdu. Dlhé obdobie pomalého rastu svetovej produkcie mlieka vytvorilo priaznivé okolnosti pre zvýšenie výkupných cien pre tohto sezónnu produkciu mlieka z Írska. Hospodársky výsledok írskych mliekových fariem sa tak v roku 2017 výrazne zvýšil. Prvovýrobcovia tak získali finančné výhody z predošlých investícií do expanzie svojich chovov. Priemerný príjem na mliekovú farmu v roku 2017 prevýšil 90 tis. €, čo je historicky najvyššia dosiahnutá hodnota. Medziročný nárast predstavoval až 40 tis. €. Táto suma predstavuje náklady na prácu členov rodiny a návratnosť investícií do pôdy a kapitálu v podnikaní. Producenti navyše ťažili úrovne cien vstupov, ktoré v prípade hnojív a krmív eliminovali nárast cien za palivá. Celkové množstvá vstupov sa v kontexte zvýšenej úrovne výroby mlieka na národnej úrovni zväčšili o 8 %. Náklady na prácu rodinných príslušníkov však do nákladov zarátané neboli. Pri pohľade na prognózu pre rok 2018, už nie je situácia pre domáci sektor mlieka tak pozitívna ako v roku 2017. Zníženie výkupných cien za mlieka na úrovni -10 % bude výsledkom postupného previsu ponuky mlieka nad dopytom na svetovom trhu. Prvovýroba mlieka v Írsku však ostane aj naďalej vysoko ziskový sektor s odhadovaným ďalším medziročným navýšením produkcie o 4 %. Neprebádanou a ťažko odhadnuteľnou je stále agenda Brexitu. Vývoj prebiehajúcich vyjednávaní o pravdepodobných dopadoch na ekonomiku Veľkej Británie a Írska zostáva zatiaľ stále len v rovine špekulácii.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

ucb_300x300

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin