banner-fliegl2

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Poľské mlieko bez GM krmív

Výzvou pred poľských prvovýrobcov mlieka bude problematika geneticky modifikovaných (GM) krmív, ktoré momentálne zakázané nie sú. Intenzívna debata za posledné mesiace však otvorila otázku ich vylúčenia pri zostavovaní kŕmnych dávok pre dojnice, hoci oficiálne moratórium platí až do konca roka 2019. Každopádne, mnohé mliekarne už začali presadzovať zákaz výkupu mlieka od chovov, ktoré používajú GM krmivá. Príkladom je mliekareň Hochland, ktorá bude čoskoro nasledovaná aj spoločnosťou Spomlek, pričom ďalší významní hráči na trhu spracovávania mlieka – spoločnosti Mlekpol a Ryki už začali prípravné opatrenia s rovnakou výkupnou politikou voči GM krmivám. Riaditeľka nákupu v spoločnosti Spomlek Agnieszka Kamela vysvetlila, prečo nehodlajú vyčkávať až do roku 2019. Podľa jej slov, síce proces genetickej modifikácie zlepšuje odolnosť rastlín, zvyšuje hektárový výnos a umožňuje ich pestovanie aj mimo prirodzených klimatických zón, bezpečnosť spotrebiteľov je však stále prvoradá. Stále nie je 100 % istota, že konzumácia GM potravín nemá žiadne negatívne dopady na ľudské zdravie, dodáva. Prvovýrobca Mateusz Darkowski, ktorý dosahuje so svojim chovom 100 kráv, úžitkovosť na úrovni 13 700 kg, túto iniciatívu víta. Pri odovzdávaní mlieka do mliekarne Hochland, ktorá vykupuje len mlieko bez GM krmív podávaných dojniciam bol farmár spočiatku skeptický, no napriek verí, že toto rozhodnutie mliekarne sa v budúcnosti vyplatí. Prechodný režim dodávok bol uplatňovaný už od januára, no od apríla Hochland vykupuje iba mlieko z chovov, ktoré nepoužívajú GM krmivá. Odhadovane, najmenej 1 zo 6 farmárov s takouto politikou nesúhlasil a svoju mliekareň zmenil. Stádo farmára Darkowského skonzumuje 200 kg sójového šrotu denne, čo je v prepočte 6 ton mesačne. A keďže cena za tonu geneticky nemodifikovaného sójového šrotu je o 119 EUR vyššia, chovateľ tak celkovo zaplatí za túto zložku KD za mesiac o 714 EUR viac. Mliekareň Hochland mu v tejto súvislosti ponúkla zvýšenie výkupnej ceny o 0,02 EUR na aktuálnych 0,34 EUR za liter mlieka. Niektorí farmári s chovmi bez GM krmív realizujú svoje mlieka až za 0,38 EUR za liter mlieka. Prvovýrobcovia sa pritom neobávajú ohrozenia ziskovosti fariem. Ťažkosti im skôr spôsobujú zvýšené administratívne úkony spojené s detailnejšou evidenciou faktúr a certifikáciou. Taktiež sa vyžaduje vedenie detailnej evidencie vlastných dodávok krmív. Kľúčovou otázkou však stále zostáva či väčšia ponuka mlieka z domácich chovov bez GM krmív zvýši spotrebu mlieka v krajine. Expertné odhady sa opierajú a výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré hovoria jasne – 80 % verejnosti je proti GM potravinám, čo by sa malo priaznivo premietnuť aj do sektora výroby mlieka. Producenti mlieka sa zatiaľ neodhodlali spustiť marketingovú kampaň na podporu predaja takého mlieka, no v blízkej budúcnosti sa dá s veľkou pravdepodobnosťou očakávať opačný trend.

 

Zo zdrojov Dairyglobal preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_repka_2018

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin