banner-fliegl2

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Vyhodnotenie schémy na dobrovoľné zníženie výroby mlieka

Prvovýrobcom mlieka naprieč Európskou úniou, ktorí obmedzili svoju výrobu, boli vyplatené kompenzácie za zníženie produkcie mlieka. Z hodnotiacej správy, ktorú zverejnila Európska komisia (EK) vyplýva, že farmárom s chovom mliekového dobytka zapojeným do schémy dobrovoľného obmedzovania výroby bolo vyplatených celkovo 112 miliónov €, pričom na výzvu reagovalo až 48 288 producentov z celej EÚ. Bola rozdelená na dve obdobia – od októbra do decembra 2016 a od novembra 2016 do januára 2017. V prvej fáze bolo zapojených celkovo 43 968 producentov,

 

ktorí sumárne znížili výrobu o 851 700 ton mlieka.

Dosiahnutá redukcia výroby mlieka predstavovala za obe obdobia dovedna 860 907 ton, pričom až 99 % zníženia prebehlo počas prvej fázy schémy. Celkové finančné zdroje pre toto opatrenie však neboli úplne vyčerpané, keďže EK na stabilizáciu trhu z mliekom prostredníctvom tejto schémy vyčlenila čiastku až 150 mil. €. Celkové finančné zdroje určené na boj z krízou na mliečnom trhu však od septembra 2015 predstavovali viac ako 1 mld. €. Zavedenie a pôsobenie nového nástroja považuje komisia za účinný krok k prinavráteniu stability do mliekového sektora v únii. Taktiež sa domnieva, že pozitívne prispela k zvýšeniu cien za mlieko počas uplynulého roka. Priemerná tohtoročná aprílová cena za 1 kg mlieka v EÚ dosiahla 32,79 €centov, čo je v medziročnom porovnaní rovnakých období až o 21 % viac. Schéma podporujúca dobrovoľné obmedzovanie výroby bola oficiálne ohlásená v júli 2016, pričom jej platnosť bola zastavená v januári 2017. Ponúkala producentom 14 €centov za každý kg zníženia produkcie mlieka. V Írsku sa na prvej fáze schémy zúčastnilo približne 3500 farmárov. Spočiatku reagovalo na výzvy až 4500 írskych prvovýrobcov, no približne 1000 subjektov sa rozhodlo nepokračovať v tejto iniciatíve. Priemerná platba (kompenzácia) na jedného farmára bola v krajine na úrovni 1850 €. Detailnejšie vyhodnotenie za krajiny EÚ vrátane Slovenska dostupné na: link

Zo zdroja farmersjournal preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_repka_2018

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin