banner_skrepky2018

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

Kľúčom k efektívnemu chovu dojníc je dodržiavanie pravidiel systémovej práce

Otázka: Vašou hlavnou silnou stránkou je precízna práca s ľuďmi, ktorá dokáže motivovať k vyšším výkonom. Čo považujete za alfu a omegu úspešnej práce s ľuďmi?

 

Odpoveď:

Ku každému človeku je potrebné pristupovať individuálne a správať sa k nemu ako k seberovnému.

Tým mu vyjadrujem úctu, spolupatričnosť, vďaka čomu sa vám človek akoby otvorí, čo mi umožní ho lepšie spoznať a tým si ozrejmiť, kde má svoje silné a kde svoje slabé stránky. Nemá zmysel tlačiť zamestnanca k niečomu, čo mu nejde. Samozrejme, v rámci nastaveného systému práce každý človek musí robiť aj aktivity, ktoré sa mu nepáčia, no každý je v niečom lepší než tí druhí. Práve na tieto silné stránky každého z nich sa snažím nastaviť výrobný program. Je to ako pridávať jednotlivé koliečka do veľkého súkolesia, aby všetko fungovalo tak ako má. Dôvera je dôležitá aj preto, aby sa zamestnanec mohol vždy nadriadenému otvorene vyjadriť k systému práce a jeho prípadným nedostatkom či zdeliť mu prípadné návrhy na zmenu. Závery síce udeľujem ja, pretože ja o týchto veciach rozhodujem, no prispieť k tomuto rozhodnutiu môžu aj zamestnanci. Napríklad sme prijali zamestnanca, ktorý už v skúšobnej dobe podával slabé výkony. Preto som sa všetkých spýtal, či chcú s ním robiť alebo nechcú. Súčasne som im povedal, že teraz oni sami rozhodujú o tom či tohto zamestnanca prepustím alebo nie. Týmto spôsobom im umožňujem spolupodieľať sa na riadení podniku. Súčasne takto zamestnanci cítia zodpovednosť za to, že vlastne oni ho poslali preč a častokrát takto pochopia, že niektoré rozhodnutia riadiaceho manažéra nie sú vôbec jednoduché. Tiež takto skôr pochopia to, že manažér niekedy môže spraviť aj rozhodnutia, ktoré sa iným nepáčia či dokonca sa rozhodnúť zle, no bolo nevyhnutné sa v danom momente nejako rozhodnúť. Taktiež, keď vám zamestnanci dôverujú, o všetkom vás informujú a to pomáha, pretože si potom nemusím veci zisťovať sám. Tým, že poznajú moje zvyky, vedia, čo všetko kontrolujem na farme, tak robia veci sami a dopredu.

Otázka: Keď tak chodíte po slovenských farmách dojníc, kde vidíte hlavné nedostatky v našich chovoch. Majú menej úspešné chovy dojníc nejaké spoločné ukazovatele?

Odpoveď:

Spoločným znakom menej efektívnych fariem je podľa môjho názoru pomalý proces nabiehania ich manažmentov na systémovú prácu. Napríklad ja som schopný niektoré veci zvládnuť v priebehu dňa, no niektorým manažérom na to nestačí ani mesiac. A kvôli tomu sa potom nabaľujú ďalšie problémy. Ono problémy vznikajú sú všade, vrátane nášho chovu. No kľúčom je ich začať hneď riešiť. Nie je správne si ich nevšímať, pretože sa potom k nim nabaľujú ďalšie a ďalšie komplikácie až napokon ich manažér nie je schopný zvládnuť. Problémom fariem, na ktoré chodím je to, že manažéri neriešia veci systematicky. Nepripustia si, že ak nabehnú na určitý systém, tak im to výrazne uľahčí prácu. Nie je to len systémové riešenie problémov, ale aj to, že ak niečo začnem robiť, tak to treba dokončiť. No mnoho manažérov je napríklad dobrých v čiastkových úlohách, no nedokážu si veci spojiť do funkčného celku. Chýba im niekto, kto by do chovu priniesol systémovosť. Napríklad sme na jednej farme robili sonografiu jalovíc a mojím zvykom je hneď jalovice triediť do skupín podľa toho či sú teľné a či nie. Pri ďalšom „sone“ som prítomný nebol a už sa hneď pozabudlo na triedenie. Takže nasledujúce sono sa de facto robila práca navyše, ktorá už mohla byť inak hotová. Toto je napríklad jeden z príkladov nesystémovej práce. Ďalší príklad. Za jeden deň realizácie evidencie som zistil o chove viac vecí, ako manažment za 10 mesiacov, ktorý evidencii neprikladal veľký význam. Za jeden deň sme všetko spravili vrátane fyzického popresúvania zvierat do skupín. Následne sme optimalizovali kŕmenie, pričom len týmto opatrením dokázala farma ušetriť dve tretiny spotreby jadrových krmív.

Celý rozhovor s hlavným zootechnikom AGROBAN, s.r.o., Bátka

A NAJ agromanažérom roka 2016 Ing. Jánom Brachnom si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 07/2017 na s. 20-22.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_repka_2018

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin

lg_architect-left

lg_architect-right