banner_skrepky2018

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

Fitbit náramky pre dojnice umožnia monitoring stáda cez Wi-Fi

Fitness náramky monitorujúce celodennú a športovú aktivitu nemusia byť určené len pre ľudí.

Nové technológie zo zabudovaným akcelerometrom môžu veľmi efektívne využiť aj samotní chovatelia dojníc. Vďaka náramkom totiž môžu monitorovať dojnice bez toho, aby boli pri nich prítomní. Stačí mať k dispozícii Wi-Fi pripojenie, pričom o prenos dát sa postarajú smart technológie. Farmár si už len v mobile prečíta informácie, ktoré systém generuje na základe vopred zadaných algoritmov v samotnom zariadení. Nedávny článok výsledkov výskumu vedcov z Cornell University v USA zverejnený v Journal of Dairy Science sumarizuje, čo všetko fitness náramky upevnené na krku dojnice dokážu. Zariadenie napríklad vie efektívne monitorovať komplexnú pohybovú aktivitu zvieraťa ako aj dobu, kedy dochádza k ruminácii (prežúvaniu) dojnice. Obidve tieto aktivity by sa mali diať v pravidelných intervaloch, pričom odchýlky môžu naznačiť, že z dojnicou nie je niečo v poriadku. Systém taktiež monitoruje povrchovú a telesnú teplotu zvieraťa, čo v kombinácii s ďalšími faktormi dokáže identifikovať popri miere termálneho stresu napríklad aj obdobie nástupu ruje. Vďaka získaným dátam je tak možné včas detekovať zdravotné problémy dojníc, nástup ruje, čo pomáha poľnohospodárovi jednak šetriť náklady a tiež zefektívňovať výrobu. Náramky je pritom možné využiť nielen v uzavretých priestoroch maštale, ale aj na pastve na trvalých trávnych porastoch. Spoločnosť Cowlar, nový start-up, totiž k náramkom ponúka prijímače, ktoré dokážu detekovať ich signál až z okruhu 2 míľ (3,2 km). Prijímače (routery) fungujú na solárnu energiu a tým sú de facto bezobslužné. Popri dronoch, ktoré sa v zahraničí taktiež využívajú na monitoring zvierat v rámci pastevných chovov, tak ide o ďalšiu inováciu, ktorá môže pomôcť farmárom efektívnejšie manažovať svoje chovy. Zariadenie upevnené na krku dojnice je krabička, ktorá monitoruje teplotu, aktivitu dojnice ako aj jej správanie, t.j. či aktuálne prijíma potravu, oddychuje, prežúva či vykazuje známky krívania. Tieto aktivity sú kľúčové pre monitoring zdravia dojnice a vďaka nim je možné včasne identifikovať prípadné ochorenia. Napríklad prežúvanie (ruminácia) by sa malo uskutočňovať v pravidelných intervaloch. Ak sa tak deje a všetky ďalšie parametre sú v poriadku, náramok vykalkuluje tzv. zdravotný index dojnice na hodnote 100. Ak je však proces prežúvania nepravidelný a k tomu sa pridružia ďalšie problémy, hodnota indexu na základe vopred stanovenému algoritmu začne klesať až kým nedosiahne konkrétnej úrovne, ktorá signalizuje problém. Náramok súčasne zbiera aj ďalšie údaje, ktoré dokážu porovnať úžitkovosť dojnice s príjmom potravy, ktorá im je ponúkaná. To všetko optimalizuje efektívnosť tvorby mlieka, pričom využívanie fitbit náramku môže vďaka tomu priniesť zvýšenie úžitkovosti až o 15 %.

Snímka: Cowlar

/AGROBIZNIS/

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_repka_2018

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin

lg_architect-left

lg_architect-right