Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

Kooperácia PPA so žiadateľmi môže znížiť chybovosť v žiadostiach a tým zefektívniť vyplácanie podpôr

Otázka: EK udelila PPA povinnosť zvýšenia počtu kontrol na mieste v dôsledku vyššej chybovosti v žiadostiach. Ako tento fakt ovplyvňuje tempo administrácie platieb?

 

Odpoveď: Z dôvodu relatívne vysokej miery chybovosti pri priamych platbách a projektových podporách, máme povinnosť navyšovať základnú vzorku kontrol na mieste. Tým, že miera chybovosti v SR je nad 4 %, máme povinnosť kontrolovať 7,5 % žiadateľov.

Počet kontrol na mieste pri projektových opatreniach PRV SR 2014 – 2020 za minulý rok je 49,5 % z celkového objemu podaných žiadostí o platbu. V prípade priamych platieb, sme minulý rok vykonali takmer 6000 kontrol na mieste. Treba povedať otvorene, že ak by chybovosť na Slovensku rástla, tak by bolo nevyhnutné robiť ešte viac kontrol na mieste. Preto robíme opatrenia, aby sa to nestalo. Aktívne komunikujeme so žiadateľmi a treba povedať, že pri plošných platbách sa nám toto úsilie začína vyplácať. Žiadatelia sú pozornejší, dávajú si do poriadku veci okolo plôch. Vďaka tomu v roku 2017 nebude potrebné pri plošných platbách realizovať kontroly nad 7,5 % žiadateľov. V prípade projektov nám však hrozí 10 %. Nedokážem teraz predpovedať, kam sa chybovosť dostane, no určite naším cieľom je dostať sa s ňou pod 4 %. Chcem upozorniť na to, že splnenie tohto cieľa bez   spolupráce so žiadateľmi možné nebude. Veľmi oceňujem aktuálnu iniciatívu agrárnych samospráv, ktoré sa snažia poľnohospodárom vysvetľovať a vzdelávať ich, aby venovali danej problematike viacej pozornosti. De facto vyššia chybovosť znamená pre žiadateľov samodeštrukčný proces. Čím viac chýb, tým zložitejšia a hlavne dlhšia administrácia a to všetko má potom negatívny vplyv na samotný proces vyplácania podpôr.

Otázka: Znížiť chybovosť pri podávaní žiadostí, resp. projektov majú vo svojej moci samotní poľnohospodári. Kde teda poľnohospodári robia najčastejšie chyby v žiadostiach o PP, resp. kde robia chyby v žiadostiach o podpory z PRV a ako sa ich môžu vyvarovať?

Odpoveď: V rámci priamych platieb pri zvieratách je to naozaj o nepozornosti pri nahlasovaní zmien v evidencii zvierat. Pri plochách je to o nepozornosti pri určovaní hraníc, možno aj o podceňovaní právneho vzťahu k pôde a o podceňovaní významu pravidiel krížového plnenia a ich dodržiavania. V rámci projektových opatrení žiadatelia občas skúšajú ísť nad rámec oprávnenosti výdavkov alebo realizácie, ktoré sú nad rámec zmluvy. Tento jav je už čoraz menej častý, no stále sa s ním stretávame.

Celý rozhovor s generálnym riaditeľom PPA Ing. Jurajom Kožuchom, PhD. si môžete už čoskoro prečítať v AGROMAGAZÍNe 06/2017 na s. 20 – 22.

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 179.00
repka EURONEXT/Matif EUR/t 358.25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 171.00
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 159.25
Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

euralis_repka_2018

lemken_den-pola-spacince

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin