Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

Význam krycieho systému pri pestovaní čerešní vysokej kvality

Technológie a inovácie sa dnes používajú v každom odvetví a výnimkou nie je ani ovocinársky sektor.

S rastúcim dopytom po čerešniach rastú aj ich pestovateľské plochy. Produkcia kvalitných čerešní bola hlavným cieľom výskumu vo VŠÚO Holovousy s.r.o. U vybraných odrôd čerešní (´Aranka´, ´Burlat´, ´Early Korvik´, ´Horka´, ´Jacinta´, ´Kasandra´, ´Amid´, ´Justyna´, ´Kordia´, ´Regina´, ´Sandra´, ´Tamara´ a ´Vanda´) boli hodnotené kvalitatívne parametre plodov v zakrytom sade.

 

Technológie a inovácie sa dnes používajú v každom odvetví a výnimkou nie je ani ovocinársky sektor. S rastúcim dopytom po čerešniach rastú aj ich pestovateľské plochy. Produkcia kvalitných čerešní bola hlavným cieľom výskumu vo VŠÚO Holovousy, s.r.o. Pri vybraných odrodách čerešní (Aranka, Burlat, Early Korvik, Horka, Jacinta, Kasandra, Amid, Justyna, Kordia, Regina, Sandra, Tamara a Vanda) boli hodnotené kvalitatívne parametre plodov v zakrytom sade.

Bol použitý krycí systém Voen.

Odrody boli pestované na podpníku GiSelA 5. Hodnotila sa vhodnosť uvedených odrôd čerešní pre pestovanie pod krycím systémom. Určujúcim znakom bolo praskanie plodov. Krycí systém zabránil praskaniu plodov, najviac pri skorých odrodách čerešní Jacinta a Kasandra a pri odrode Tamara, náchylnej na praskanie. Plody pod krycím systémom praskali priemerne o 10–30 % menej. V daždivom roku bolo zníženie počtu popraskaných plodov podstatne výraznejšie. Pri odrode Jacinta a Kasandra bolo v zakrytej výsadbe praskanie nižšie o 64 %, resp. 56 %. Výsledky boli porovnávané s kontrolnou - nezakrytou výsadbou. Počet popraskaných plodov sa v jednotlivých rokoch líšil podľa množstva zrážok.

Podrobnejšie informácie o tomto výskume sa dozviete v čísle 3/2017 časopisu Sady a Vinice.

Eva Nováková, Sady a Vinice

Časopis Sady a vinice si môžete objednať sady-a-vinice

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 179.00
repka EURONEXT/Matif EUR/t 358.25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 171.00
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 159.25
Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

euralis_repka_2018

lemken_den-pola-spacince

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin