Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

Medziročná bilancia početných stavov v rakúskej ŽV

Živočíšna výroba zaznamenala medziročný pokles početných stavov hovädzieho dobytka a ošípaných.

V krajine sa k 1. decembru 2016 chovalo celkovo takmer 2,8 mil. ošípaných, čo je medziročne približne o 2 % menej. Stavy dojníc sa naproti tomu v rovnakom období zvýšili o 1 %.

Rakúsky štatistický úrad výberovým zisťovaním k 1. decembru 2016 aktualizoval celkové stavy ošípaných na 2,793 mil., čo je o 52 650 (-1,9 %) medziročne menej.

Celkové stavy hovädzieho dobytka sa v rovnakom období mierne znížili o 3200 kusov (-0,2 %) na výsledných 1,954 mil. Početné stavy odstavčiat sa znížili o 3,3 % na 661 tis., zatiaľ čo stavy mladých ošípaných klesli o 0,1 % na 744 tis. Celkové stavy výkrmových ošípaných v hmotnostnej kategórií od 50 kg do 80 kg sa zvýšili o 1,2 % na 566 tis., zatiaľ čo kategória od 80 kg do 110 kg zaznamenala pokles na 458 tis. (-5,5 %). Najvyššia hmotnostná kategória 110 a viac kg bola znížená o 0,2 % na 124 000 ošípaných. Kategória mladých prasničiek bola taktiež početne znížená o 2,3 % na 47 200, pričom počet starších prasníc bol zredukovaný o 3,8 % na 189 tis. Počet kancov bol paralelne znížený o 6,1 % na výsledných 4 400 kancov. V roku 2016 sa v krajine nachádzalo 24 224 podnikov s chovov ošípaných, čo je medziročne o 7 % menej. Pri chove hovädzieho dobytka bola, podľa rakúskeho štatistického úradu, početnosť kategórie mladého HD zvýšená o 1,2 % na 632 tis. zvierat. Naproti tomu nadväzujúca kategória HD vo veku do dvoch rokov bola zredukovaná o 1,6 % na 432 tis. Kategória nad dva roky zaznamenala mierny nárast o 0,4 % na výsledných 890 200. Početné stavy dojníc boli zvýšené o 1,1 % (+ 5 800) na 539 900 dojníc. Počet podnikov s chovom HD predstavoval v roku 2016 hodnotu 60 600, pričom medziročný pokles o 2 % znamenal ukončenie chovov v 1200 podnikoch. Sektor chovu oviec v roku 2016 však znamenal nárast početných stavov o 7 % na výsledných 378 400 oviec. Obdobný trend bol zdokumentovaný aj v chove kôz s 8 % medziročným nárastom na výsledných 82 700 kôz v roku 2016.

Zo zdrojov rakúskeho štatistického úradu preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra 

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 175.25
repka EURONEXT/Matif EUR/t 349.25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 171.50
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 163.25
Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

euralis_repka_2018

lemken_den-pola-spacince

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin