Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

ANALÝZA: Slovenské poľnohospodárstvo očakáva v roku 2017 pokles o 1 %

Slovenské poľnohospodárstvo očakáva v roku 2017 mierny pokles, a to o 1 %. Vyplýva to z kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva, spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest. Tú na nedávnom stretnutí lídrov slovenského poľnohospodárstva v Bratislave prezentoval riaditeľ CEEC Research, s.r.o., Jiří Vacek.
Podľa analýzy pokles objemu výroby predikovala nadpolovičná väčšina riaditeľov poľnohospodárskych spoločností (54 %). Spoločnosti so zameraním na rastlinnú produkciu očakávajú v tomto roku pokles o 1,1 %, teda o pol percentuálneho bodu vyšší než agrofirmy zaoberajúce sa živočíšnou produkciou, ktoré očakávajú pokles o 0,6 %.
Nasledujúci rok 2018 prinesie mierny rast, konkrétne sa objem produkcie navýši o 0,2 %. Rast predikuje 58 % riaditeľov, 6 % riaditeľov predikciu na rok 2018 neuviedlo. Aj tu sú optimistickejšie spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na živočíšnu výrobu (rast o 0,4 %).
Napriek poklesu objemu výroby riaditelia očakávajú rast tržieb svojich spoločností v priemere o 1,1 %. Na raste tržieb sa zhodlo 63 % riaditeľov, o poklese hovorí 37 %. Výraznejší rast tržieb očakávajú spoločnosti zamerané na živočíšnu výrobu, konkrétne ide o 1,7 % (predikuje 70 % riaditeľov). V rastlinnej výrobe sa predikuje rast v tomto roku o 0,8 %.
Trend rastu tržieb vydrží aj pre rok 2018, dokonca sa navýši o jednu desatinu percentuálneho bodu (1,2 %). Rastlinná výroba zaznamená rovnaký rast tržieb ako v roku 2017 (0,8 %). V živočíšnej výrobe príde k navýšeniu rastu tržieb, konkrétne o 0,2 % na celkových 1,9 %. Poľnohospodárske spoločnosti budú rast dosahovať predovšetkým rastom cien (34 %) a rastom efektivity produkcie (33 %). Spoločnosti zameriavajúce sa na živočíšnu výrobu budú rast tržieb dosahovať primárne rastom počtu kusov zvierat (38 %).
Aktuálne vyťaženie kapacít poľnohospodárskych spoločností sa pohybuje na 80 %. Pri porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 ide o nárast o tri percentuálne body. Spoločnosti zaoberajúce sa živočíšnou výrobou majú kapacity využité dokonca na 82 %.
Podľa analýzy viac ako tretina spoločností (38 %) očakáva v roku 2017 rast svojho trhového podielu na Slovensku. Na rovnakej úrovni zostane u necelej polovice spoločností (46 %). Väčší rast trhového podielu na Slovensku sa očakáva v živočíšnej výrobe (42 %). Podobný vývoj sa predpokladá aj v roku 2018.
Viac než tri štvrtiny (79 %) z obhospodarovaných pozemkov majú spoločnosti v prenájme. Podiel prenajatých pozemkov je na rovnakej úrovni bez rozdielu zamerania poľnohospodárskych spoločností. Zvýšiť podiel prenajatej pôdy plánuje 26 % riaditeľov. V priemere ide o 14-% zvýšenie. K zníženiu prenájmu inklinuje 29 % riaditeľov (pokles v priemere o 5 %).
Cena nájmu pozemkov vzrastie v tomto roku o 4,2 %. Pre rok 2018 riaditelia očakávajú ďalší nárast o 3,6 %. Opäť v tomto bode prišlo k zhode názorov spoločností z rastlinnej aj živočíšnej výroby.

/TASR/

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 175.25
repka EURONEXT/Matif EUR/t 349.25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 171.50
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 163.25
Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

euralis_repka_2018

lemken_den-pola-spacince

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin