Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

Informačný deň pre potravinárov v Nitre

Agroinštitút v Nitre sa už tradične stal miestom pre stretnutie potravinárov a zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) ohľadne najnovších zmien týkajúcich sa potravinárskeho, ale z časti aj poľnohospodárskeho sektora.

V pondelok 13. marca 2017 tak v Nitre všetkých prítomných privítal Ing. Milan Semančík, predseda Slovenskej poľnohospodárskej komory (SPPK), pod ktorej záštitou sa toto stretnutie konalo. Štátny tajomník MPRV SR MVDr. Gabriel Csicsai vyzdvihol dôležitosť fungujúcej spolupráce poľnohospodárstva, potravinárstva a odbytu. Snahou MPRV SR je zvýšiť podiel domácej produkcie na obchodných pultoch, a jednou z možností je aj tvorba konkurenčnej domácej obchodnej siete alebo projekt ,,národné tržnice“, ktorý zatiaľ bližšie nešpecifikoval. Ing. Zuzana Nouzovská, riaditeľka Výskumného ústavu potravinárskeho (NPPC – VÚP), bližšie predstavila návrh Národného katalógu potravín (NPK), ktorého hlavným cieľom je skrátiť dodávateľský reťazec, zvýšiť kvalitu stravovania, eliminovať potraviny ktoré nemajú plnohodnotnú výživovú hodnotu, obnoviť vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi v rámci regiónov. Podmienkami kvalifikácie potravín do NPK bude cena a kvalita. Cenu vygeneruje súťaž a pre jednotlivé komodity budú podľa počtu uchádzačov vylúčené najvyššie a najnižšie ceny a vypočíta sa priemer cien rovnakých potravín. Do NPK vstúpia tie potraviny, ktoré budú prihlásené do NPK v stanovenej odchýlke (napr. ± 3%, pre rôzne druhy potravín môžu byť rôzne). Kvalita bude daná platnými legislatívnymi predpismi slovenského potravinového práva. Celý projekt NPK je pod záštitou MPRV SR, ktoré zároveň potraviny obstará, zaradí do NPK a následne poskytne verejným obstarávateľom.

Záverom informačného dňa sa rozprúdila diskusia o problémoch, ktoré najmä trápia našich potravinároch. Jedným z nich je aj zákon o odpadoch, ktorý nesmierne zaťažuje potravinárov hlavne v oblasti zvýšených nákladov na výrobu, čo sa premieta do konečnej ceny produktu. Trápia ich aj nekalé obchodné podmienky obchodných reťazcov, vývoz kvalitných domácich surovín a spätný dovoz formou výrobkov, rekordné záporné saldo na potraviny v roku 2016.

Na čom sa ale všetci prítomní zhodli, je vychovávať si slovenského spotrebiteľa k preferencii a kúpe domácich potravín.

Ing. Martina Gondeková, PhD.

NPPC – VÚŽV Nitra

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 175.25
repka EURONEXT/Matif EUR/t 349.25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 171.50
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 163.25
Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

euralis_repka_2018

lemken_den-pola-spacince

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin