Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

vub-2018_01

Írski chovatelia žiadajú zvýšenie podpôr pre chov dojčiacich kráv

Prezident združenia írskych farmárov (IFA) Joe Healy sa dôrazne zasadil o zintenzívnenie podpôr pre zraniteľné nízkopríjmové sektory, vrátane chovu dojčiacich kráv, a to zvýšením cielených priamych podpor až do výšky 200 EUR na kravu. Ďalej zdôrazňuje, že odmietané stanoviská ministra poľnohospodárstva Michaela Creeda nie sú riešením kritickej príjmovej situácie v sektore, pričom ale nenavrhujú priamu podporu viazanú na produkciu, ktorá by spočívala v zníženej priamej platbe. Opierajúc sa o nízky ročný príjem z chovu dojčiacich kráv na úrovni 13 000 EUR je zvýšenie priamych platieb nevyhnutné. Financovanie by mohlo pochádzať z prvého a druhého piliera v kombinácií s národnými stimulmi. Paralelná situácia prebiehala aj v sektore chovu oviec, kde najprv prevládalo negatívne stanovisko z vládnych kruhov, no od menovania aktuálneho ministra bola vládou sfunkčnená welfare schéma v objeme 25 mil. EUR. Národné stádo dojčiacich kráv v počte 1 milióna zároveň buduje marketingový imidž, ktorý zabezpečuje vývoz kvalitnej hovädziny na lukratívne medzinárodné trhy. Štúdia profesora Alana Renwicka z University College Dublin preukázala, že každé jedno euro z podpôr investovaných do chovu masového dobytka podopiera viac ako 4 eurá vo výstupe domácej ekonomiky. Prezident IFA taktiež navrhuje znovuotvorenie výziev v roku 2017 v rámci Programu dáta z chovu masového dobytka a genomiky (BDGP). Tento pozitívny impulz pre chov je možné znovu replikovať, keďže prostriedky v objeme 52 mil. EUR neboli počas roka 2016 úplne vyčerpané. Ďalšia výzva na rezortného ministra smeruje k podpore vývozu v roku 2017. Odhady zvýšenia úrovne exportov kalkulujú  s dodatočnými 100 tis. kusmi dobytka smerujúcich najmä do Turecka. Dôležitým stimulom k vývozu teliat by bolo zrušenie cla na úrovni 8 EUR za každé tela, a taktiež rozlusknutie problému transportov do Holandska. Prínosná by bola aj diplomatická intervencia v Egypte, ktorá by zabezpečila pridelenie potrebných veterinárnych certifikátov a následné zvýšenie počtov exportných lodí.

 

Zo zdrojov thecattlesite preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 175.25
repka EURONEXT/Matif EUR/t 349.25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 171.50
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 163.25
Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

euralis_repka_2018

lemken_den-pola-spacince

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin