Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

baner-konferencia

Drony sledujúce vinohrady

Metódy Presného vinohradníctva (PV) sa stali bežnou súčasťou života vinohradníkov vo Francúzsku, USA, Austrálii a na Novom Zélande. Cieľom PV je poskytnúť nástroj na správu, organizáciu a sledovanie vývoja vinohradu v čase ako aj možnosť určovať vitalitu (zdravie) viniča v jednotlivých jeho častiach.

 

Takéto technológie umožňujú sledovať vinohrad tak, ako to nie je možné voľným okom. Letecké snímky vyhotovené multispektrálnou kamerou pomáhajú odhaliť skryté závislosti a odhaliť problém vo vinohrade skôr, ako sa prejaví navonok. Spoločnosť AI-MAPS začala v spolupráci so spoločnosťou UAVONIC poskytovať služby PV na Slovensku. Cenné dáta sú získavané spracovaním leteckých snímok získaných pomocou bezpilotných leteckých systémov (dronov) a ich následnou analýzou. Cieľom nie je ponúkať vinohradníkom iba farebné mapy, ale poskytnúť im kompletný nástroj na spravovanie vinohradu doplnený o užitočné informácie získané z našich analytických máp v kombinácií s meteorologickými dátami a inými dátami získanými priamo v teréne.

Vďaka produktu VITIPORTAL od spoločnosti AI-MAPS je možné v mapách sledovať množstvo chlorofylu v listoch, obsah dusíka v rastline, množstvo listov viniča a celkový vývoj zdravia vinohradu počas vegetačného obdobia. Na základe týchto máp je potom možné plánovať odlistnenie, hnojenie, sledovať choroby a škodcov, dozrievanie hrozna a plánovať zber.

Jakub Straka z tímu AI-MAPS

Snímka z monitoringu:

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

najnaj-d1
naj-ch1

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov