Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agrárne správy agrárna politika, dotácie, eurofondy Agrorezort: Malí a mladí farmári sa k poľnohospodárskej pôde dostanú ľahšie, špekulantom nastanú ťažké časy

Agrorezort: Malí a mladí farmári sa k poľnohospodárskej pôde dostanú ľahšie, špekulantom nastanú ťažké časy

  • Prístup k poľnohospodárskej pôde pre SHR, malých i mladých farmárov 
  • Možnosť získať poľnohospodársku pôdu aj pre fyzické osoby
  • Zabránenie špekulatívnych nákupov pôdy na nepoľnohospodárske účely

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) reflektuje na nedávno prijatú novelu Ústavy SR na ochranu poľnohospodárskej pôdy. Predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (140/2014 Z. z.), v ktorom prináša účinné nástroje na jej ochranu proti špekulantom. Zavádza zároveň novú filozofiu prístupu k poľnohospodárskej pôde pre ľudí s aktívnym záujmom na jej využívanie pre potravinové účely. 

„Poľnohospodárska pôda je nenahraditeľným bohatstvom našej krajiny. Našou úlohou je zabezpečiť jej využívanie v prospech potravinovej sebestačnosti Slovenska a zamedziť jej zneužívaniu na špekulatívne účely. Umožníme na nej preto hospodáriť aj malým a mladým farmárom, ale i fyzickým osobám. Ľuďom, ktorí si k nej vytvoria vzťah, budú dbať na zachovanie jej úrodnosti a prinesú do našej krajiny vyššiu rôznorodosť pestovaných plodín,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Agrorezort novelou obmedzuje nákup poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Limituje tak špekulantov, ktorým ide len o kapitálové investície a nie o jej reálne využitie na poľnohospodárstvo. Prináša zákaz použitia poľnohospodárskej pôdy ako nepeňažného vkladu do imania obchodnej spoločnosti a družstva. Pri jej predaji zavádza predkupné práve v prospech samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR), ktorí v každom ponukovom stupni systému predaja poľnohospodárskej pôdy získajú predkupné právo.

„Nákup poľnohospodárskej pôdy uvoľňujeme aj pre fyzické osoby, ktoré majú záujem o jej poľnohospodárske využitie a stanovujeme zavedenie majetkového stropu. Fyzická osoba tak bude môcť vlastniť, respektíve si zakúpiť oproti súčasnosti poľnohospodársku pôdu do troch hektárov, samostatne hospodáriaci roľník do 300 ha a právnická osoba do 700 ha,“ vysvetlila G. Matečná. Ako poistku proti znehodnoteniu a špekuláciám s najcennejšími a najúrodnejšími poľnohospodárskymi pôdami krajiny novela zavádza primárne predkupné právo pre Slovenský pozemkový fond.

Novela vypúšťa podmienku 10-ročného trvalého pobytu na území SR, ktorá nespĺňala účel ochrany pred špekulantmi a pritom vážne obmedzovala prístup k pôde práve malým a mladým slovenským poľnohospodárom. Zlepší sa tak prístup aktívnych poľnohospodárov k pôde a zároveň otvára možnosti vstupu mladým ľuďom do poľnohospodárskeho sektora, v ktorom je aktuálne priemerný vek na úrovni 50 rokov.

Michal Feik, Odbor komunikácie a marketingu

MPRV SR

euralis-repka-0617

Ceny komodít online

Komodity uvod Commodities are powered by Investing.com

Ceny komodít na trhoch - klikni pre rozšírenú tabuľku

komodita

burza mena cena
pšenica EURONEXT/Matif EUR/t 166,00
repka EURONEXT/Matif EUR/t 366,25
kukurica EURONEXT/Matif EUR/t 165,00
EÚ pšenica CBoT, USA EUR/t 165,75
pšenica KBB,SR EUR/t 130.50
kukurica KBB,SR EUR/t
135.00

lemken-banner-01

banner-pottinger