Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

PPA_nove_logoPPA preveruje všetky podané žiadosti podľa nových pravidiel

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) preveruje všetky podané žiadosti podľa nových pravidiel. Robí tak aj spätne pri už schválených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok (NFP), ktorým bolo pozastavené vyplatenie finančných prostriedkov v čase pred získaním trvalej akreditácie 15. októbra 2021. K dnešnému dňu ide o 598 žiadostí o platbu v sume 79 323 149 EUR. Z toho 251 žiadostí v sume 24 133 590 EUR je už pripravených na okamžitú úhradu po spustení platieb, ostatné žiadosti sú na dodatočných kontrolách.

Nové postupy pri preverovaní a posudzovaní žiadostí vyžadovali od PPA audítori, európske inštitúcie a riadiaci orgán (MPRV SR) a boli podmienkou pre úspešné získanie trvalej akreditácie. Jej získanie predpokladá aj uvoľnenie finančných tokov pre poľnohospodárov.

Jozef Kiss hneď  po nástupe do funkcie inicioval komunikáciu so Slovenskou bankovou asociáciou a bankami, ktoré sú poskytovateľmi preklenovacích úverov pre poľnohospodárov. Spoločne hľadajú spôsob, ako by mohli banky upustiť od sankcií, ktoré by poľnohospodárom hrozili po nevyplatení finančných prostriedkov zo strany PPA resp. ich vyplatení v neskoršom termíne. Rokovania sú intenzívne a všetky zúčastnené strany chápu dôvody, ktoré situáciu spôsobili. Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss: „Finančné prostriedky budú z PPA uvoľnené ihneď, ako takúto možnosť potvrdí riadiaci orgán, teda ministerstvo pôdohospodárstva. Predpokladáme, že sa tak stane ešte v januári“. Jozef Kiss dodáva, že k dnešnému dňu v rámci komunikácie so Slovenskou bankovou asociáciou PPA neregistruje žiadnu informáciu o spoplatnení úverov a všetky aktivity majú za cieľ pomôcť poľnohospodárom.

 

Tlačová správa PPA

 NAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol