Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

SPFSPF: Hľadáme priestor na zlepšovanie

Slovenský pozemkový fond (SPF) vedie od 1. 11.2021 na základe rozhodnutia Vlády SR Ján Marosz.

„Moju nomináciu na post generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu vnímam s veľkou pokorou a rešpektom. Uvedomujem si, že Vláda SR do mňa vložila dôveru a očakávania. Od mojich prvých dní v SPF preto dôkladne analyzujem procesy v spoluprácu s tímom odborníkov, s ktorými pripravujeme potrebné a očakávané zmeny,“ povedal generálny riaditeľ SPF Ján Marosz.

SPF je dnes vnímaný najmä cez korupčné kauzy, ktoré tu boli v minulosti. Tiež je všeobecne známe, že rozhodovanie SPF trvá neúmerne dlho.

„Úlohou nového manažmentu je naštartovanie procesu zmien, ktoré  SPF postupne transformujú na modernú a transparentnú inštitúciu, ktorá bude vychádzať v ústrety občanom, samosprávam a ostatným žiadateľom,“ vysvetlil Ján Marosz.

Pozitívne zmeny zrealizovalo nové vedenie SPF už počas prvých dní svojho pôsobenia. SPF začalo priamo fakturovať náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena. Týmto sa uplatňovanie náhrady podstatným spôsobom zefektívnilo a zrýchlilo.

„SPF dôsledným uplatňovaním svojich práv už v tomto roku navýši príjmovú časť svojho rozpočtu o približne 700 tisíc €. Každoročne tak môžu byť príjmy SPF vyššie až o jeden milión €. Tieto prostriedky budú použité na skvalitnenie našich služieb občanom,“ zdôraznil Ján Marosz.

Je všeobecne známe, že SPF pri vybavovaní agendy postupuje veľmi pomaly, žiadosti často stoja bez odpovede aj roky. SPF ročne dostáva v priemere 15.000 všetkých žiadostí (napr. v roku 2021 ich bolo až 21 tisíc).

K 13.11.2021 SPF eviduje viac ako 36 tisíc nevybavených žiadostí

„Je neakceptovateľné, aby mal SPF viac ako 36 tisíc nevybavených žiadostí. V súčasnosti analyzujeme, prečo v SPF k takejto situácia došlo. Chceme urýchlene zaviesť opatrenia, aby sme novo prijaté žiadosti dokázali vybavovať priebežne. Zároveň nastavíme systém tak, aby bolo vopred jasné, v akej lehote bude SPF rozhodovať,“ povedal Ján Marosz.

V súčasnosti na SPF analyzujeme celý proces vybavovania žiadostí podľa jednotlivých spisových

agend, aby sme našli spôsob, ako celkový čas vybavovania spisu zásadne skrátiť. Súčasťou analýzy je aj posúdenie, koľko zamestnancov bude na priebežné vybavovanie agendy potrebných.

„V prípade potreby sme pripravení prijať nových zamestnancov. Použijeme na to aj finančné zdroje, ktoré SPF získa ako platbu za zriadenie vecného bremena. Každoročne tak vieme na skvalitnenie našich služieb pre občanov navyše použiť 1 milión €,“ doplnil Ján Marosz.

Jednou z dôležitých priorít nového vedenia SPF je aktívny proklientský prístup. Pripravuje preto transformáciu existujúcej infolinky na moderné call - centrum. Dnes je kapacita infolinky nedostatočná, venujú sa jej len traja pracovníci. SPF začína komunikovať aj cez sociálne siete, aby sa aktuálne informácie dostali k čo najširšiemu okruhu občanov.

„Všetky avizované zmeny budeme realizovať po dôkladnom oboznámení sa s aktuálnym stavom na Slovenskom pozemkovom fonde. So zavádzaním nových opatrení začneme v prvom kvartáli 2022,“ dodal na záver Ján Marosz.

 

Tlačová správa SPFNAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol