logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

dojnice1

Po 100 rokoch

Ján Huba

Keď píšem tieto riadky je 30. októbra 2018, mimoriadny štátny sviatok pri príležitosti 100. výročia prijatia Martinskej deklarácie, ktorou sa Slovensko prostredníctvom svojich zástupcov – múdrych ľudí - významných vzdelancov tých čias, rozhodlo pre spoločný štát s českým a moravským národom.

Nie som odborníkom na históriu, preto sa nejdem púšťať do dejepisných úvah. Zo školy (okrem vysokej) si totiž pamätám veľmi málo. Ale jedna poučka sa mi v mysli zachovala. Slovensko bolo podľa nej označované za agrárny prívesok českých krajov.

 

Len tak povrchne, bez väčšieho štúdia dostupných údajov, bez surfovania na internete si teraz skúsme, každý podľa svojich poznatkov, v mysli porovnať napríklad status nám najbližšieho odvetvia národného hospodárstva –  chov hospodárskych zvierat v oboch nástupníckych krajinách.

To, čo viem okamžite - z hlavy napísať zosumarizujem takto: Väčšina našich populácií dosahuje v porovnaní s českými nižšiu úžitkovosť, hoci pokles početných stavov bol za ostatných 30 rokov na Slovensku výraznejší (mohli sme si teda nechať tie lepšie jedince. Nechali sme si ich???), máme rádovo menej novostavieb maštalí, než naši susedia z opačnej strany rieky Moravy. Máme rádovo menej dojacích robotov.

Žiaľ, a nesiem za to zodpovednosť i ja, máme výrazne menej výstupov zootechnického výskumu vhodných na realizáciu v praxi. Naši univerzitní pedagógovia a výskumníci (klobúk dolu pred výnimkami), na rozdiel od českých takmer vôbec nepublikujú v odborných časopisoch či portáloch.
Vráťme sa v mysli na  výstavy, ktorých sme sa zúčastnili v ostatnom období doma a v Čechách. Porovnajme. Ale aby som bol úprimný – tu vidím slovenský pokrok a nádej do budúcnosti. Keď to letmo zhrnieme, možno konštatovať, že Slovensko už nie je agrárnou krajinou. Zmenilo sa na krajinu automobilov. Silný priemysel potrebuje každý moderný štát. Je super, že prispel k výraznému rastu HDP a produktivity práce u nás. Škoda len, že mu „tandemuje“ zdecimovaný agrosektor. Nedávno sa konali dni prvovýrobcov mlieka. Keďže v rovnakom čase mal inauguračnú prednášku môj vzácny kolega – docent Margetín, o diskusii chovateľov dojníc viem len sprostredkovane. V kontexte jej obsahu upriamujem pozornosť na skutočnosť, že Slovensko už nie je krajinou agrárnou, ale stále je krajinou veľmi heterogénnou. Ak chceme jej prírodný potenciál rozumne využiť, je dobré uplatňovať diferencované systémy chovu. Požiadavky na úžitkovosť a dlhovekosť dojníc sú úplne iné v intenzívnom a extenzívnom systéme. Rozdielne by mali byť aj stratégie predaja produkcie a tvorby pridanej hodnoty.

Príklad diferenciácie produkčných systémov bude uvedený onedlho aj v zahraničnej reportáži novembrového vydania Slovenského CHOVu. Kým ho budeme môcť čítať, venujme sa aj premýšľaniu nad tým, čo musí urobiť každý z nás, aby bolo Slovensko znovu agrárnejšie.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov