Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

vykrm_MedzicilizieJe čas na skončenie živočíšnej výroby na Slovensku!?

Prečo je mnoho dôvodov a argumentov na znižovanie živočíšnej výroby na Slovensku? Ceny kŕmnych surovín, najmä pšenice, kukurice, jačmeňa a sóje (ich celkový podiel v kŕmnych zmesiach predstavuje až 85 %), pre výrobu kŕmnych zmesí sú od konca roku 2020 na dlhodobom maxime.

Tomuto trendu sa nevyhli ani ceny kŕmnych zmesí, ktorých podiel na celkových nákladoch pre chov ošípaných, hydiny a dojníc predstavujú podiel od 55,0 až do 58,0 %. Podľa našich prepočtov sa zvýšili náklady na vyrobené kŕmne zmesi za posledný štvrťrok 2020 oproti poslednému štvrťroku 2019 v chove ošípaných o 2,3 mil. EUR, pre výkrm brojlerov o 0,9 mil. EUR a v chove nosníc o 0,55 mil. EUR. Pre rok 2021 predpokladáme navýšenie cien za celkovo vyrobené kŕmne zmesi oproti roku 2019 v chove ošípaných o 14,4 mil. EUR, vo výkrme brojlerov o 3,5 mil. EUR a v chove nosníc o 2,9 mil. EUR. Zvýšenými cenami uvedených komodít ako aj chránených tukov, zaťažíme chovateľa dojníc v tomto roku približne o 8,5 mil. EUR. Obdobným trendom stúpajú aj ceny energií. Na druhej strane však nákupné ceny mlieka, mäsa a vajec nekopírujú zvyšujúce sa ceny vstupov. Dochádza tak k fatálnemu ekonomickému kolapsu podnikateľov v tomto odvetví.

Za posledné obdobie sme zaznamenali zvýšený oprávnený hlas od chovateľov hospodárskych zvierat. Žiadajú o zásah štátu a podporu pre zachovanie domácej živočíšnej výroby, ako aj pre spracovateľský priemysel. Stačí sa pozrieť za hranice našej krajiny a porovnať si, ako podporujú susedné štáty poľnohospodársku výrobu. A aká je perspektíva našej živočíšnej výroby? Prečo každoročne klesajú stavy hospodárskych zvierat? Ponúkame pár odpovedí a možných riešení:

● Dlhodobo neriešená koncepčnosť odvetvia živočíšnej výroby a jej spracovania na základné potraviny a s tým súvisiaca nízka podpora celého sektora.

Navrhujeme: Vypracovať a prijať Národný plán rozvoja živočíšnej výroby s jasne a záväzne stanovenou finančnou ingerenciou štátu na dlhodobé obdobie, aby mali investori istotu ekonomickej návratnosti.

Nízka konkurencieschopnosť, zastarané technológie, ubúdajúca pracovná sila,...

Navrhujeme: Investičnú podporu do moderných technológií, ktoré znižujú nároky na pracovnú silu, automatizácia úkonov v chove v oblasti odstraňovania hnoja a jeho presné zapracovanie do pôdy, automatizované kŕmenie, dojenie, tzv. precízne poľnohospodárstvo.

Vysoké náklady na kŕmenie hospodárskych zvierat, ktoré nekopírujú výkupné ceny.

Navrhujeme: Cielenú podporu štátu na tonu kŕmnej zmesi ako riešenie protisalmonelóznych opatrení pre kategóriu ošípané a hydinu. Toto opatrenie sa dlhodobo využíva v susedných krajinách

● Podľa súčasnej legislatívy je prakticky nemožné rekonštruovať, resp. postaviť nové ustajňovacie priestory. Hlavnými dôvodmi sú prísne environmentálne požiadavky a averzia obyvateľov vo forme nesúhlasných petícií v okolí možných stavieb (intravilán aj extravilán obcí). V prípade splnenia horizontu 80 % sebestačnosti bude potrebné postaviť, resp. rekonštruovať stovky nových fariem,

Navrhujeme: Legislatívne zmeny súvisiacich paragrafov v príslušných zákonoch.

Ďalšie súvisiace opatrenia, ktoré by mali viesť k deklarovanej 80 %-nej sebestačnosti v živočíšnych výrobkoch

● Podpora odbytových združení v oblasti bravčového mäsa, mäsa kurčiat, vajec a surového kravského mlieka.

● Podpora výstavby a funkčnosti bitúnkov pre účely bravčového mäsa a brojlerov.

● Dlhodobá podpora, resp. plná náhrada nákladov na likvidáciu kadáverov, spoluúčasť na riešení bezpečnosti chovov formou náhrady nákladov na oplotenie, opravy, resp. úpravy hnojísk na existujúcich farmách, modernizácia strojového parku na aplikáciu hnojovice.

● Podstatný benefit živočíšnej výroby je zachovanie a regenerácia pôdy – dotovaním organickej zložky zadržujúcej vlahu, zabraňujúcej mineralizácii, veternej erózii a podobne.

A prečo je dôležitá podpora pre zachovanie domácej živočíšnej výroby? Keď spomenieme len jedinú podstatnú vec, tak je to kvalita domácej suroviny a jej spracovanie. Spomeňme si, že v každom prípade bezpečnostného rizika, či už to bolo pri mäsa, vajciach, mliečnych výrobkoch, sa jednalo o zahraničného dodávateľa a zahraničné suroviny. A pripomeňme si, že ak raz farmár skončí s chovom hospodárskych zvierat a zavrie maštale, už ich nikto nikdy nevyužije na to, na čo boli vystavané a určené... práve z vyššie uvádzaných dôvodov.


Tlačová správa ZVKSOS  NAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol