logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

NAJ_2020_kone_irokoNAJ 2020 kone: Rok poznačený pandémiou

Rok, v ktorom bola ťažko skúšaná celá spoločnosť, bol veľmi náročný aj pre chovateľov koní. Výrazným spôsobom boli obmedzené športové podujatia, ktoré sú jednou z hlavných foriem vyššej formy testácie koní.

No aj napriek týmto náročným podmienkam, chovatelia koní preukázali opäť veľkú vnútornú silu a odhodlanie, zabezpečiť testovanie svojho potencionálneho plemenného materiálu. Vďaka uznaným chovateľským organizáciám sa podarilo realizovať výkonnostné skúšky, ktoré sú základnou formou testácie.

Kone v rebríčku „NAJ“ sú tradične rozdelené do kategórií – génové rezervy, chladnokrvné kone a kone plemena slovenský teplokrvník, ktoré je najpočetnejšou populáciou koní chovaných na Slovensku. U všetkých bol použitý rovnaký model zostavenia rebríčka, ktorý pozostáva z výsledkov ich vlastnej výkonnosti, ktorú dosiahli počas výkonnostných skúšok. V rámci nich sú kone hodnotené v ukazovateľoch: Typ, Exteriér a Výkonnosť, z toho je vypočítaná Celková známka. Následne sú najlepšie jedince ďalej testované formou vyššej formy kontroly úžitkovosti. Rozhodujúcim faktorom umiestenia je rodokmeňová hodnota daného jedinca, ktorá nám dáva komplexný obraz o hodnotenom jedincovi na základe jeho vlastného hodnotenia a hodnotenia jeho predkov v štyroch predchádzajúcich generáciách.

Najpočetnejšou populáciou koní chovaných na Slovensku je plemeno slovenský teplokrvník. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia v roku 2020 bolo náročné realizovať jednotlivé kolá Kritérií mladých koní a finále Šampionátu mladých koní v jednotlivých vekových kategóriách 4 – 7 ročných koní. Realizovali sa iba výkonnostné skúšky žrebcov, kde z trojice zúčastnených mladých žrebcov tesným rozdielom a vďaka kvalite svojich predkov zvíťazil Staristo M (po Stakkato Gold, z matky 4959 Grandarista M po 2997 Aristo Z) v majetku Michala Mackovjaka zo Spišskej Novej Vsi, s výsledkom rodokmeňovej hodnoty 8,14. Pán Mackovjak potvrdzuje svoje chovateľské kvality, lebo v tejto kategórii zvíťazil aj minulý rok so žrebcom Galant M (po 1053 Guidam Sohn, z matky po Grannus-Granit). Druhé miesto s RH 8,13 obsadil westfalsky žrebec Clenot (po Coupie, z matky Canstakkina KL po Canstakko) v majetku Jána Majherta z Remetských Hámrov. Tretie miesto s RH 8,12 získal elegantný žrebec Diamantino (po Diamant de Semilly, z matky 6087 Zina B po Zento) v majetku známeho majiteľa úspešných športových koní pána Waltera Ulana z Bratislavy.

Kategória génové rezervy je už tradične zastúpená najviac. Potešujúce je, že výrazným spôsobom stúpa kvalitatívna úroveň chovateľov tradičných plemien zo zemského chovu a s ktorými dokážu byť konkurencie schopný aj najväčšiemu a v tomto ruku oslavujúcemu 100. výročie založenia – NŽ Topoľčianky. Víťazom tejto kategórie sa stal žrebec Gazal VIII-16 (60 Gazal VIII (Gaz. III-17) Kartago), ktorého chovateľom a majiteľom je NŽ Topoľčianky. Tento shagya arabský žrebec získala vysoké hodnotenie za Typ a v ukazovateľoch Exteriér a Výkonnosť bol veľmi vyrovnaný. Druhé miesto obsadil žrebec plemena nónius Nonius XXXVI-1 Vašo (po 3839 Nonius XXXVI Szamos, z matky 19/21 Nonius XIX-21 Šanca po 3570 Nonius XIX Noris) z chovu pána Čambala z Ivanky pri Dunaji. Tento žrebec suverénne dosiahol najvyššie známky za Typ a Exteriér, ale nižšie hodnotenie za Výkonnosť ho odsunulo na pomyselnú striebornú priečku. Shagya arabská kobyla O´Bajan V-31 (po 75 O´Bajan V (O'Bajan XVIII-2), z matky 584 Shagya XXIV-10 po 208 Shagya XXIV) a žrebec plemena lipican Favory XVIII-19 (po 73 Favory XVIII Torysa/Tobiáš, z matky 628 Rozárka po 221 Maestoso XI Capriola) obaja v majetku NŽ Topoľčianky obsadili ex aequo 3. miesto s výslednou RH 8,42.

V kategórií chladnokrvných koní v rebríčku „NAJ“ tradične dominuje náš klenot norik muránsky. V roku 2020 v dôsledku epidemiologických opatrení boli v tejto kategórií hodnotené iba kone Lesov SR, š. p., OZ Revúca (SCHK Dobšiná). Najvyššie hodnotenie RH 8,45 získala kobyla SV-1 Zdenka (po 4636 Steinberg Vulkan XVII, z matky 219 Jolika po 4493 Galvani Diamant XIV), druhé miesto s RH 8,41 obsadil žrebec norika muránskeho HS-89 Valent (po 4595 Hochberg Schaunitz XV, z matky 227 Štart I-83 Lenka po 4446 Štart I Pištolník) a HS-98 Zosia (po 4595 Hochberg Schaunitz XV, z matky 202 TV-27 Gosika po 4474 Tischler Vulkan) s výsledkom RH 8,39 obsadila 3. miesto.

prof. Marko Halo

SPU v Nitre, ZCHK na Slovensku


Tabuľka č.17: NAJ SLOVENSKÝ CHOV - údaje za génové rezervy koní.

NAJ_2021_tab_17

Tabuľka č.18: NAJ SLOVENSKÝ CHOV - údaje za kone plemena slovenský teplokrvník (ST).

NAJ_2021_tab_18

Tabuľka č.19: NAJ SLOVENSKÝ CHOV - údaje za chladnokrvné plemená koní.

NAJ_2021_tab_19Najaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút
agrofilm

2021-08-agropoistenie

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov