logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

euro03Cenový risk manažment: Zaujímavé príležitosti sú tu

Momentálna situácia na burzách otvára poľnohospodárom pomerne atraktívne možnosti  ako vopred kontrahovať ceny svojej budúcej produkcie hlavných plodín. Euforická nálada na trhu totiž na burze MATIF zdvihla ceny repky nad 525 EUR/t, kukurice nad 225 EUR/t a pšenice nad 230 EUR/t.

Samozrejme, ak si chce farmár burzovo zahedžovať budúcu produkciu, musí sa pozerať na aktuálnu cenotvorbu futures kontraktov príslušných plodín so vzdialenejšími termínmi expirácie (optimálne s termínmi, ktoré sú v súlade s očakávaným predajom jeho reálnej produkcie). Ako to už býva, v čase vysokých cien súčasnej úrody bývajú futures ceny budúcej úrody spravidla nižšie, čo je i dnešný prípad. Februárový kontrakt 2022 pre repku sa momentálne obchoduje za 438 EUR/t, decembrový kontrakt 2021 pšenice za 201 EUR/t a novembrový kontrakt 2021 kukurice za 189 EUR/t.

Dve alternatívy

Čaro hedžingu na burze spočíva aj v tom, že poľnohospodár má možnosť si hedžovať ľubovoľné množstvo svojej produkcie od 50 ton (1 kontrakt = 50 ton pšenice, kukurice, repky). Môže si tak postupne v krokoch po 50 tonách zahedžovať cenu takej časti svojej produkcie akú považuje za vhodnú. Ak zvolí stratégiu predaja futures (short, resp. krátku pozíciu), potom na svojom investičnom účte bude hodnota tohto účtu rásť, keď cena danej komodity pôjde nadol a naopak, ak cena komodity vzrastie, hodnota účtu mu bude klesať. Táto stratégia je dobrá pre tých, ktorí veria, že cena hedžovanej komodity na burze už príliš stúpať nebude a súčasne hrozí riziko jej poklesu. Profit na burzovom účte (pri poklese burzovej ceny a tým aj ceny na fyzickom trhu) mu tak vykryje straty na predpokladanom fyzickom predaji komodity na miestnom trhu za nižšiu cenu neskôr.

Ak však farmár aktuálne stále predpokladá, že by cena plodiny mohla ešte vzrásť, no súčasne sa chce kryť pred rizikom jej poklesu – potom je pre neho vhodná stratégia nákupu tzv. put opcie. Za poplatok (nutnosť zaplatiť tzv. opčnú prémiu) si takto farmár môže stanoviť minimálnu predajnú cenu plodiny (tzv. strike cenu) na burze a súčasne získa právo opciu si neuplatniť v prípade, že cena vzrastie. Ak cena plodiny na burze následne klesne pod ním zadanú predajnú cenu, farmár si môže uplatniť túto opciu a tým získa pozíciu futures kontraktu za svoju predajnú cenu, pričom následne môže túto pozíciu vyrovnať nákupom príslušného kontraktu za aktuálne nižšiu cenu, vďaka čomu na burze zarobí. Následne na fyzickom trhu predá svoju plodinu za lacnejšie (keďže trhové ceny sa pohybujú v súlade s cenami na burze), no túto stratu z fyzického predaja by mu mal vykryť burzový zisk. Na druhej strane v situácii, že cena plodiny na burze vzrastie, majiteľ put opcie má právo si ju neuplatniť (za strike cenu) a jednoducho ju nechá prepadnúť. Na fyzickom trhu však následne predá svoju produkciu reálne za vyššiu cenu, keďže burzové ceny medzičasom vzrástli. Konkrétny príklad – nákup put opcie na cenu 440 EUR/t, pričom farmár zaplatí opčnú prémiu vo výške 8 EUR/t. Ak si farmár uplatní opciu – znamená to, že získa právo predať kontrakt (1 short kontrakt) za cenu 440 EUR/t kedykoľvek počas doby platnosti opcie. Ak je v čase uplatnenia opcie futures cena repky na 360 EUR/t, potom je rozumné si opciu uplatniť – pretože získame 1 short kontrakt (50 t) repky za 440 EUR/t, pričom na vyrovnanie pozície musíme 1 kontrakt nakúpiť a my ho nakúpime v danom momente za cenu 360 EUR/t. Takže máme predané za 440 EUR/t a nakúpené za 360 EUR/t, čo dáva zisk 80 EUR/t a od toho odpočítame 8 EUR/t prémiu a teda sme na zisku 72 EUR/t. Následne na domácom trhu predáme repku za 340 EUR/t (cca. 20 EUR/t pod cenou MATIF) a k tomu si pripočítame burzový zisk 72 EUR/t, čo znamená reálnu realizačnú cenu 412 EUR/t. V druhom prípade predpokladajme, že futures cena repky po nákupe put opcie (440 EUR/t) vzrástla na 470 EUR/t. V tomto prípade nemá zmysel si uplatniť opciu – pretože získam (rovnako ako je uvedené vyššie) opäť 1 short (predaj) kontrakt za 440 EUR/t, ale v tomto prípade repku musím nakúpiť už za 470 EUR/t, čo by znamenalo 300 EUR/t straty plus 8 EUR/t stratu za zaplatenú opčnú prémiu. Opcia mi však dáva právo neuplatniť si ju, takže ju necháme vypršať a teda našou stratou sa stáva len zaplatená opčná prémia 8 EUR/t. Keďže tentoraz sa burzové ceny pohybujú na úrovni 470 EUR/t, tak potom je predpoklad, že našu reálnu úrodu predáme na SK trhu za 450 EUR/t (t.j. znovu cca. 20 EUR/t pod cenou MATIF). Naša finálna predajná cena je tak 450 EUR/t mínus 8 EUR/t prémia = 442 EUR/t.

/AGROMAGAZÍN/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov