logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

revysolBASF predstavuje inovácie pre udržateľné poľnohospodárstvo

Spoločnosť BASF Slovensko uvedie na jar 2021 inovatívnu účinnú látku Revysol®

v podobe nových fungicídnych riešení Revycare® + Flexity® Pack a Osiris® Duo Pack určených pre ošetrenie obilnín.

V súčasnosti poľnohospodári čelia mnohým výzvam. Narastajúci tlak legislatívnych obmedzení zmenšuje dostupnosť účinných látok, ktoré sú použiteľné pre chemickú ochranu rastlín. Podľa odhadov po roku 2022 zostane na európskom trhu k dispozícii len 13 % aktuálne registrovaných a komerčne používaných účinných látok.

Preto spoločnosť BASF predstavuje svoj plán inovácií pre slovenský trh so zameraním na pestovanie obilnín. V súlade s firemnou stratégiou sa divízia Poľnohospodárske riešenia stále viac zameriava na portfólio, ktoré poľnohospodárom umožňuje dosiahnuť rovnováhu medzi poľnohospodárskou produktivitou, ochranou životného prostredia a nárokmi spotrebiteľov.

„Aby sme do roku 2050 nasýtili populáciu 9,7 miliárd ľudí, musíme podľa odhadov zvýšiť produktivitu poľnohospodárstva o 50 %. Súčasne však poľnohospodárstvo čelí výzvam, ako sú zmena klímy, obmedzené množstvo ornej pôdy a neustále sa meniace spoločenské požiadavky,“ uvádza František Kocka, vedúci predaja divízie Poľnohospodárske riešenia v BASF Slovensko spol. s r.o.

Rastliny s vyšším výnosom, lepšou odolnosťou voči stresu a nižšou uhlíkovou stopou

Jedným z príkladov inovatívneho potenciálu BASF sú plánované riešenia pre obilniny, vďaka ktorým majú plodiny preukázateľne vyššie výnosy i lepšiu odolnosť voči teplu a suchu, vyžadujú menej vody či prípravkov na ochranu rastlín a celkovo prispievajú k bohatšej úrode pri plnom zachovaní princípov udržateľnosti a šetrnosti.

BASF na začiatku roka 2021 uvedie na slovenský trh svoju novú účinnú látku Revysol® (chemický názov mefentrifluconazole). Revysol®, prvý izopropanolový azol registrovaný pre použitie v pšenici a jačmeni, je zároveň tiež prvý z tejto skupiny azolov, ktorý bol uvedený na trh. Poľnohospodárom umožňuje znižovať aplikačné dávky a šetriť zdroje, pričom vykazuje vynikajúcu biologickú účinnosť proti patogénom. Vďaka riešeniam na báze účinnej látky Revysol® poľnohospodári tiež získavajú väčšiu nezávislosť od nepriaznivých podmienok, ako sú dážď, nízke teploty alebo extrémne slnečné žiarenie. Fungicídy na báze účinnej látky Revysol®, Osiris® Duo Pack a Revycare® + Flexity® Pack, boli registrované pre použitie na Slovensku od nasledujúcej jari.

„Pre poľnohospodársky sektor je to skvelá správa. Zavedenie prípravkov s účinnou látkou Revysol® prichádza v kritickej dobe, kedy poľnohospodári čelia stále náročnejším výzvam a prípravky sú podrobované neustále prísnejším kritériám. Preto túto novinku nazývame revylúciou,“ uvádza František Kocka. „Naše revylučné riešenia – Osiris® Duo Pack a Revycare® + Flexity® Pack – vykazujú skvelé výsledky v oblasti kuratívneho účinku proti chorobám i dlhodobej prevencie. V porovnaní s konvenčnými azolmi teda prinášajú vyššiu úroveň účinnosti proti chorobám,“ dodáva František Kocka.

/tlačová správa BASF/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov