logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usdaWASDE november 2020: Veľké redukcie odhadov produkcie nadol pre kukuricu a sóju

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) minulý týždeň zverejnilo svoj novembrový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE) pre ročník 2020/21.

Pšenica:

Produkcia pšenice vo svete v ročníku 2020/21 bola medzimesačne skorigovaná na základe najnovších odhadov USDA nadol o 0,7 mil. ton 772,4 mil. ton. Produkcia EÚ bola znížená medzimesačne o 0,2 mil. ton na 136,6 mil. ton, kým odhad produkcie Ruska ministerstvo navýšilo o 0,5 mil. ton na 83,5 mil. ton. Na druhej strane ministerstvo znížilo odhad produkcie Argentíny o 1 mil. ton na 18 mil. ton. Produkcia USA ostala na 49,7 mil. ton, Ukrajiny na 25,5 mil. ton, Austrálie na 28,5 mil. ton, kanady na 35,5 mil. ton a Číny na 136 mil. ton. Koncoročníkové zásoby 2020/21 USDA najnovšie odhaduje na 320,5 mil. ton, čo je o 1 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Kukurica:

Svetovú produkciu kukurice v ročníku 2020/21 USDA medzimesačne znížilo o 14,2 mil. ton na 1144,6 mil. ton. Odhad produkcie USA pokračoval v poklese a to medzimesačne o 5,5 mil. ton na 368,5 mil. ton, keď USDA opäť znížilo odhad plošného výnosu zo 178,5 bušelov na aker (bpa) na 175,8 bpa, pričom odhad zberovej plochy ponechalo na 82,5 mil. akrov. USDA súčasne vplyvom nižšej dostupnosti kukurice na Ukrajine výrazne navýšilo odhad exportov kukurice z USA, konkrétne o 8,3 mil. ton na rekordných 67,3 mil. ton. I vďaka týmto zmenám sa koncoročníkové zásoby USA 2020/21 najnovšie odhadujú na 43,2 mil. ton, čo je o 11,8 mil. ton menej ako pred mesiacom. Produkcia Číny ostala medzimesačne nezmenená na 260 mil. ton), rovnako tak sa nemenil odhad produkcie Argentíny (50 mil. ton) a Brazílie (110 mil. ton). Produkciu Ukrajiny USDA znížilo medzimesačne prudko nadol o 8 mil. ton na 28,5 mil. ton, kým odhad produkcie pre EÚ bol znížený o 1,9 mil. ton na 64,2 mil. ton a Ruska o 1 mil. ton na 14 mil. ton. Koncoročníkové zásoby vo svete na konci ročníka 2020/21 sa očakávajú na 291,4 mil. ton (pred mesiacom 300,5 mil. ton), resp. na 99,9 mil. ton po odpočte zásob Číny (pred mesiacom 111,6 mil. ton).

Olejniny:

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2020/21 sa najnovšie odhaduje na 597,3 mil. ton, čo znamená medzimesačný pokles o 8,2 mil. ton.

Sója:

Svetová produkcia sóje v ročníku 2020/21 sa odhaduje na 362,4 mil. ton, čo je o 5,9 mil. ton menej ako USDA prognózovalo v októbri. Svetové zásoby na konci ročníka 2020/21 ministerstvo prognózuje na 86,5 mil. ton, čo je o 2,2 mil. ton menej ako pred mesiacom.

USDA medzimesačne znížilo odhad produkcie USA o 2,7 mil. ton na 113,5 mil. ton, keď síce ponechalo odhad tohtoročníkových zberových plôch na 82,3 mil. akroch, no znížilo odhad priemerného národného výnosu medzimesačne o 1,2 bušelov na aker na 50,7 bpa. Koncoročníkové zásoby sóje v USA 2020/21 boli opäť znížené a to o 2,7 mil. ton na 5,2 mil. ton. USDA pritom ponechalo odhad exportov sóje z USA na 59,9 mil. ton.

Odhad produkcie Brazílie USDA ponechalo na 133 mil. ton, odhadovaná produkcia Argentíny medzimesačne poklesla o 2,5 mil. ton na 51 mil. ton. Produkcia v EÚ ostala na 2,75 mil. ton.

Repka:

USDA zvýšilo odhad svetovej produkcie repky v ročníku 2020/21 medzimesačne o 0,3 mil. ton na 69,2 mil. ton. Odhad koncoročníkových svetových zásob medzimesačne USDA zvýšilo o 0,02 mil. ton na 5,21 mil. ton. Produkciu repky v EÚ ministerstvo medzimesačne ponechalo na 17 mil. ton, rovnako tak sa nemenil odhad produkcie Kanady (19,4 mil. ton). navýšený bol odhad produkcie v Austrálii. Koncoročníkové zásoby repky v EÚ v ročníku 2020/21 ministerstvo odhaduje na 683 tis. ton, čo je rovnako ako USDA očakávalo pred mesiacom.

Slnečnica:

Svetová produkcia slnečnice v ročníku 2020/21 sa odhaduje na 49,7 mil. ton, čo je o 1,8 mil. ton menej ako pred mesiacom. Odhad koncoročníkových zásob vo svete USDA bol medzimesačne znížený o 100 tis. ton na 1,33 mil. ton. Odhad tohtoročníkovej produkcie Ruska ministerstvo medzimesačne znížilo o 0,5 mil. ton na 13 mil. ton, produkciu Ukrajiny znížilo medzimesačne o 1 mil. ton na 14 mil. ton a produkciu EÚ zredukovalo o 0,2 mil. ton na 9,3 mil. ton.

Ceny zareagovali na report silným rastom, pričom kukurica, ako aj sója na burze CBoT vzrástli o 4 %.

/AGROBIZNIS/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov