logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kravy12Na Slovensku chováme viac dojčiacich kráv

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) už mesiac schvaľuje žiadosti o doplnkovú

vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre vybrané kategórie hospodárskych zvierat. Predmetom týchto žiadostí je platba na dojčiace kravy nad 24 mesiacov a ovce a kozy nad 12 mesiacov. PPA schválila 2 475 žiadostí v sume 3 604 519,41 EUR z 2 496 žiadostí.

Platba na dobytčie jednotky v kategóriách dojčiace kravy, ovce a kozy môže byť poskytnutá maximálne na počet zvierat ustanovených EÚ legislatívou. V prípade dojčiacich kráv je limit na úrovni 28 080 jedincov. Tento limit je nemenný od roku 2004.

Národný strop sme v roku 2020 opäť prekročili, keďže na Slovensku máme 62 239 dojčiacich kráv, čo je len za posledných päť rokov takmer o 7 000 viac. Legislatíva EÚ stanovuje, že ak deklarovaný počet zvierat prevyšuje maximálne počty v jednotlivých kategóriách viazanej časti platby na dobytčie jednotky, ich počet sa zníži lineárnym spôsobom prostredníctvom koeficientu.

Pri jednej oprávnenej a schválenej dobytčej jednotke je tak v prípade kategórie dojčiace kravy priznaný a podporený počet 0,45 dobytčej jednotky. Sadzbou vo výške 70,00 EUR/DJ sú podporované dojčiace kravy nad 24 mesiacov, po prepočte dostane farmár približne 31,50 EUR/DJ.

V rámci novej intervenčnej stratégie Spoločnej poľnohospodárskej politiky chce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR hľadať možnosti, ako daný problém vyriešiť. V tejto schéme a v tomto roku to však už nie je možné zmeniť.

Mgr. Anežka Hrdá

Riaditeľka odboru komunikácie a marketingu | Hovorkyňa

MPRV SRCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Deň poľa Kozárovce Deň poľa Špačince Deň poľa Liptovský Mikuláš Deň poľa Budulov Deň poľa Pataš Deň poľa Bánovce nad Bebravou

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov