logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

euroSPP po 2020: Externá konvergencia a stropovanie

Európska rada koncom júla schválila dlho očakávaný viacročný finančný rámec (VFR)

pre EÚ pre najbližšie sedemročné obdobie rokov 2021 až 2027.

Schválený VFR sa dotýka aj vybraných podmienok čerpania financií v rámci novej SPP. Okrem toho, že nová SPP bude naďalej dvojpilierová, v texte sa hovorí aj o pokračovaní externej konvergencie priamych platieb medzi členskými krajinami. Členské štáty s platbami pod 90 % úrovne priemeru priamych platieb od roku 2022 postupne v šiestich rovnakých krokoch (každoročne) o 50 % znížia rozdiel medzi ich súčasnou priemernou úrovňou priamych platieb a 90 % priemeru EÚ. Okrem toho každý členský štát dosiahne do roku 2022 úroveň priamej platby najmenej 200 EUR/ha a do roku 2027 by mala minimálna výška platby dosiahnuť 215 EUR/ha.

Slovenskí farmári by si mali vydýchnuť aj v otázke stropovania priamych platieb. Strop má byť nastavený na 100 tis. EUR, no stropovanie má byť dobrovoľné a súčasne, ak sa ho členský štát rozhodne zaviesť, bude možný odpočet pracovných nákladov. Stropovanie by sa pritom malo týkať len základnej platby, resp. základnej úrovne príjmu.

Možný bude i presun financií medzi piliermi a to vo výške 25 % finančného stropu. V prípade financovanie cieľov spojených s ochranou klímy je možné previesť do II. piliera až 40 % finančného stropu I. piliera, ak pôjde podpora pre mladých farmárov môžu to byť ďalšie 2 %, teda celkovo z I. do II. piliera môže ísť až 42 % rozpočtu. Členské štáty, ktorých priame platby sú pod 90 % priemeru EÚ (teda i SK) budú môcť presunúť až 30 % rozpočtu z II. piliera do I. piliera (ostatné ČŠ môžu previesť do I. piliera max. 25 % rozpočtu II. piliera).

/AGROBIZNIS/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Deň poľa Kozárovce Deň poľa Špačince Deň poľa Liptovský Mikuláš Deň poľa Budulov Deň poľa Pataš Deň poľa Bánovce nad Bebravou

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov