logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

dojciace-kravyKomentár: Jazda na pol plynu

Tak by som nazval chov mäsového dobytka na základe priemerných hodnôt najdôležitejšieho parametra – priemernej živej hmotnosti odstavených teliat v prepočte na stav dojčiacich kráv.

Pretrvávajúca nízka natalita a rezervy v denných prírastkoch znamenajú, že podľa dostupných dát sa ročne na dojčiacu kravu u nás odstaví (vek 210 dní) v priemere teľa so živou hmotnosťou 139 kg. Približne 30 % kráv býva jalových. I tie majú nárok na podpory.

Za veľké pozitívum považujem fakt, že i u nás máme chovy, kde hmotnosť odstavených teliat v prepočte na kravu prekračuje hodnotu 300 kg a dosahuje aktuálny biologický potenciál mäsových plemien veľkého telesného rámca. V roku 2019 boli takýmito stádo spoločnosti Famago Beňuš a ROD Skalica s priemerným medziobdobím 362 dní a hmotnosťou teliat vo veku 210 dní 308 resp. 304 kg.

Najväčšie rezervy sú ukryté v natalite. Zabezpečiť čo najvyššie percento teľných plemenníc po pripúšťacom období je hlavnou výzvou. Na to treba predovšetkým dostatok kvalitných, zdravých plemenníkov s vysokou plemennou hodnotou. No a narodené teľa musí intenzívne rásť. Aby na mlieku a pastve dosiahlo aspoň kilogramový prírastok živej hmotnosti, čo zabezpečí hmotnosť 250 kg vo veku 210 dní. Môže to však byť i výrazne viac, ako ukazujú výsledky najlepších v súťaži NAJ slovenský chov, spomenuté vyššie.

Intenzita rastu teliat je ovplyvnená aj genotypom. Nájdeniu vhodných genotypov v populácii napomáha genetické hodnotenie. Klasickou metódou genetického hodnotenia je analýza fenotypových dát z kontroly úžitkovosti a využitie metódy BLUP animal model. Aplikuje sa pre viacero vlastností a ich ukazovateľov. V podmienkach Slovenska zatiaľ rutinne beží odhad plemenných hodnôt pre ukazovatele intenzity rastu.

Ak by sa selekciou na základe plemenných hodnôt podarilo zvýšiť hmotnosť teliat vo veku 210 dní v priemere o 10 kg (dá sa i viac), znamenalo by to vo finančnom vyjadrení za celé Slovensko vyšší zisk z predaja teliat o približne 1 milión eur. Ak by sa natalita priblížila optimálnej, je to viac ako 1,5 mil. eur. Len tak. Chovom geneticky lepších zvierat.

Rozmýšľajme nad tým. I nad tým, či v chove mäsového dobytka podpory neviazať na produkciu, t.j. na odstavené teľatá.

Ján HubaCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Deň poľa Kozárovce Deň poľa Špačince Deň poľa Liptovský Mikuláš Deň poľa Budulov Deň poľa Pataš Deň poľa Bánovce nad Bebravou

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov