logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

mliekoKrátkodobý výhľad pre mlieko a mäso v EÚ

Aktuálny krátkodobý výhľad identifikuje dobré vyhliadky na produkciu vo viacerých sektoroch poľnohospodárstva, pričom obrovský nárast pochádza z opätovného otvorenia stravovacích služieb.

Mnoho neistôt v súvislosti s rozsahom dopadov koronavírusovej krízy a hospodárskeho oživenia však naďalej pretrváva. Potravinový dodávateľský reťazec sa počas krízy profiloval ako odolný. S postupným zrušením opatrení v celej Európe by sa mal zvýšiť dopyt najmä v reštauráciách, baroch a kaviarňach, aj keď v krátkodobom horizonte sa z dôvodu zníženej kúpnej sily domácností nevráti späť na úroveň dosiahnutú v roku 2019. V dôsledku takéhoto vývoja sa zvyšujú aj ceny. Ako sa uvádza v jarnom vydaní tohto krátkodobého výhľadu, prepuknutie epidémie COVID-19 a súvisiace opatrenia prijaté členskými štátmi vytvorili skôr dopytový šok než ponukový šok. To sa odráža v dobrých vyhliadkach na výrobu v rôznych odvetviach, ako je mlieko, cukor, bravčové mäso, olivový olej a víno. Vyhliadky pre vývoz zostávajú celkovo dobré. Celkové dodávky mlieka v roku 2020 by v EÚ mohli dosiahnuť takmer 144 miliónov ton, čo je o 0,7 % viac ako v roku 2019 a viac ako sa predpokladalo v jarnom krátkodobom výhľade. Impulzom sú dobré vyhliadky na kvalitu jarných a letných pasienkov a do veľkej miery aj dispozícia cenovo dostupného krmiva. Najviac sa na tomto raste má podieľať Nemecko, za ktorým nasledujú Taliansko, Španielsko a Holandsko. Neočakáva sa, že by rastúci maloobchodný dopyt v EÚ po syroch vykompenzoval straty v súvislosti s výpadkom stravovacích služieb, čo by mohlo viesť k mierne nižšej spotrebe syra v roku 2020. Napriek vývozu, ktorý by mohol rásť o 2%, by pokles domácej spotreby mohol viesť k nižšiemu rastu výroby, ako sa predpokladalo. V dôsledku konkurenčných cien EÚ v roku 2020 došlo k výraznému zvýšeniu vývozu masla. Vývoz sušeného plnotučného mlieka a vývoz sušeného odstredeného mlieka zostal na úrovniach podobných roku 2018, a to aj napriek nižšej počiatočnej dostupnosti v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Očakáva sa, že v roku 2020 sa výroba hovädzieho mäsa zníži o 1,7 percenta. Bolo by to dôsledkom zníženého dopytu zo strany stravovacích zariadení blokovaných opatreniami, ako aj obmedzenej ponuky v dôsledku menších stád a predčasných porážok pri nižších hmotnostiach z dôvodu nižšej dostupnosti krmiva počas suchej jari. Výroba hydiny sa má v roku 2020 znížiť o 2 %, pričom odvetvie sa rýchlo prispôsobuje nižšiemu dopytu a nižším cenám (ovplyvňuje najmä iné hydinové mäso ako kuracie - kačice, perličky, holuby alebo prepelice). Tento pokles vysvetľujú aj neistota na trh, a to aj pokiaľ ide o vývoz. Výroba bravčového mäsa by sa mala v roku 2020 mierne zvýšiť o 0,5 %, podporovaná priaznivými cenami, návratom spotrebiteľského dopytu, solídnymi vyhliadkami na vývoz najmä do Číny a nedávnymi investíciami v tomto sektore. V roku 2020 očakáva pokles výroby ovčieho a kozieho mäsa o 1,5 % v dôsledku poklesu dopytu po potravinách a domácej spotrebe, najmä počas veľkonočných slávností a ramadánu, a nedostatku dodávok v dôsledku logistických problémov. Zníženie spotrebiteľského dopytu počas blokácií, ako aj obmedzená dostupnosť v EÚ, ktorá nie je vyvážená dovozom, povedú celkovo v roku 2020 k poklesu spotreby mäsa o 2,5 % na 65,4 kg na obyvateľa.

Zo zdrojov thecattlesite preložil a upravil:

Miroslav Záhradník Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov