logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

fuzarioza-pseniceOchrana proti fuzarióze klasu pšenice

V poľnohospodárskej praxi je v súčasnosti k dispozícii dostatok informačných zdrojov o ochrane proti fuzarióze klasu.

Napriek tomu sa v praxi často nevenuje dostatočná pozornosť preventívnym opatreniam a ochrana je vnímaná iba ako záležitosť fungicídov. To sa však môže vypomstiť, ako sa viacerí pestovatelia presvedčili aj v minulom roku.

V rokoch s vyšším infekčným tlakom patogénov sa účinnosť všetkých fungicídov znižuje a v prípade listových chorôb sa používajú opakované fungicídne ošetrenia. Pri fuzarióze klasu však rozhoduje iba jeden jediný termín – začiatok kvitnutia. V rokoch s vysokým výskytom FHB býva počas kvitnutia chladnejšie a vlhké počasie, ktoré predlžuje najcitlivejšiu rastovú fázu – kvitnutie, vďaka čomu sa predlžuje obdobie kvitnutia a teda aj vzniku infekcií. Nakoľko fungicídy už po 48 hodinách po aplikácii výrazne strácajú účinnosť, je toto jeden z podstatných dôvodov ich nižšej účinnosti v daždivých a chladných rokoch.

V podmienkach maloparcelkových pokusov sa používa umelá inokulácia spórami F. culmorum alebo F. graminearum. V praxi však infekcie spôsobuje zmes patogénov, spektrum býva premenlivé podľa lokalít, roku a iných faktorov. Fungicídy však neúčinkujú rovnako proti všetkým druhom fuzárií, čo je ďalší dôvod variabilnej účinnosti fungicídov v poľných podmienkach.

Na základe uvedeného vyplýva, že v praxi býva pomerne frekventovaná situácia, keď fungicídy proti fuzarióze klasu nedosahujú želaný účinok. Ak pestovateľ očakáva, že po fungicídnom ošetrení proti FHB nebude v poraste ani jeden napadnutý klas, jeho očakávania sú nereálne. V rokoch s nižším výskytom FHB síce účinnosť fungicídov dosahuje 80-90%, ale v rokoch epifytócie aj najúčinnejšie fungicídy dosahujú účinnosť iba 50-60%. Očakávať zázraky od fungicídov proti FHB preto nie je namieste. Pre pestovateľov je preto dôležité venovať pozornosť správnej agrotechnike, hlbokej orbe, striedaniu plodín, harmonickej výžive a najmä odolným odrodám, ktoré v podmienkach častého výskytu choroby preukážu väčšiu službu ako hoci aj špičkový fungicíd v prehnojenom poraste náchylnej odrody v extrémne daždivom roku.

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Katedra ochrany rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Foto: autor článkuCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov