logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

lacna-ivicaNominácia do súťaže NAJ agromanažér 2020: Ivica Lačná

Ivica Lačná patrí do skupiny agromanažérov, ktorí sa snažia vidieť podnikanie v agrosektore

v širšom kontexte s primárnym cieľom zachovať trvaloudržateľnosť výroby. „Agropodnikanie by malo byť o symbióze a súčasne rovnováhe medzi ekonomikou a hospodárením, teda medzi efektivitou práce a prírodou“, vyjadruje svoj názor agromanažérka. Veľmi dobre si uvedomuje, že podnikanie v chlebovom odvetví je beh na dlhé trate a i preto je dôležité vybudovať si pri riadení silnú vytrvalosť a nenechať sa „zlomiť“ hneď prvým neúspechom, no ani sa príliš „uchlácholiť“, keď niečo funguje. „Vytrvalosť je kľúč, keď dnes urobím nejaké rozhodnutie v tomto biznise, výsledky uvidím až o dva roky“, poukazuje na špecifiká živočíšnej výroby. Na problém sa snaží vždy pozerať komplexne a pokiaľ možno riešiť ho čo najskôr a s čo najväčšou angažovanosťou. Ivica Lačná pritom vie, že riadenie podniku je aj o emočnej stabilite pri uplatňovaní dôležitých rozhodnutí pre ďalšie smerovanie družstva. „Z niektorých rozhodnutí vás zabolí vaše gazdovské srdce bijúce za poľnohospodárstvo, no z pohľadu zachovania ekonomickej stability podniku sú nevyhnutné“, hovorí predsedníčka, pričom ako príklad uvádza nedávne zrušenie produkcie ovčieho mlieka a finalizácie produkcie z tejto komodity. Opustenie od jednej výroby ale dáva priestor pre posilnenie ďalších, z pohľadu manažmentu perspektívnejších výrob podniku, v tomto prípade prvovýrobe surového kravského mlieka. Uspieť v silnej konkurencii si pritom podľa slov líderky podniku vyžaduje sústredenie sa na inovácie, precízny manažment práce a dosahovanie merateľných výsledkov, ktoré definujú progres či regres podniku. Na úspešný manažment má pritom táto sympatická manažérka ešte jeden tajný recept – za každých okolností si zachovať zmysel pre humor. Ten pomáha vytrvať v činnosti, aj keď hneď nie sú vidieť jej výsledky a navyše štúdie ukazujú, že manažéri so zmyslom pre humor sú aj viac inovatívni.

Celý profil predsedníčky PD „SNP“ Sklabiňa Ing. Ivice Lačnej si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 06/2020 na s. 7-9.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov