logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

bykyVedúci predstavitelia odvetvia uverejňujú otvorený list o hodnote živočíšneho poľnohospodárstva

Ako hospodárske zvieratá počas pandémie COVID-19 podporujú globálnu výživu,

vysoké normy bezpečnosti potravín a verejného zdravia.
Koronavírusová kríza zamerala pozornosť na obrovské výzvy v oblasti verejného zdravia, pričom nikde nie je táto výzva zreteľnejšia ako pri výrobe potravín. Nasýtenie svetovej populácie počas tejto krízy je najvyššou prioritou medzi národmi. Náš svet potrebuje prínosy, ktoré poskytuje chov hospodárskych zvierat. V tomto sektore je na zamestnaných 1,3 miliardy ľudí a ďalšie miliardy ľudí sa spoliehajú na HZ pri zabezpečovaní obživy pre svoje rodiny. Živočíšne poľnohospodárstvo poskytuje mlieko, mäso, ryby a vajcia v čase, keď je na odrazenie potenciálneho globálneho hladomoru potrebný prístup k bezpečným, výživným a cenovo dostupným potravinám. Zároveň ponúka neoceniteľnú podporu poľnohospodárom, ktorí čelia vážnym, často existenčným, ekonomickým ťažkostiam. Presný pôvod COVID-19 sa stále skúma, no prebiehajúci výskum naďalej potvrdzuje, že domáca živočíšna výroba je bezpečná a nezohrala pri šírení COVID-19 žiadnu úlohu. Súčasné dôkazy poukazujú na cestu od voľne žijúcich zvierat k ľuďom, čo je súlade s výskumom, ktorý hovorí, že väčšina ochorení zvierat pochádza z voľne žijúcich živočíchov. Niektorí však uvádzajú nedôvodné tvrdenia, že hospodárske zvieratá a moderné poľnohospodárstvo boli nejakým spôsobom zdrojom pandémie, čo môže rozptýliť globálnu reakciu na verejné zdravie v čase, keď živočíšne poľnohospodárstvo môže ponúknuť ponaučenie pre riadenie zoonóz voľne žijúcich živočíchov ako súčasť dlhodobej pandemickej pripravenosti. Napríklad choroby zvierat sa monitorujú na celom svete, aby sa predišlo ich šíreniu za hranicami, ako to bolo v prípade COVID-19, a pokrok v poľnohospodárskych a podnikových postupoch, výžive zvierat, veterinárnej diagnostike a medicíne znamená, že mnoho zoonotických chorôb, ako je napríklad salmonela, sú dobre manažované vo väčšine ekonomík. Využitie týchto poznatkov na vývoj robustnejších systémov včasného varovania pre voľne žijúce zvieratá by mohlo zvýšiť našu schopnosť odhaliť objavujúce sa choroby. Dôležité je, že živočíšna výroba je regulovaný, monitorovaný systém so stredobodom pozornosti na bezpečnosť potravín a verejné zdravie. Aj napriek bezprecedentným výzvam podnikajú farmy a potravinárske zariadenia všetky možné opatrenia pre čo najbezpečnejší výkon práce zamestnancov a plnili si svoje kritické úlohy v zásobovaní potravinami, zatiaľ čo producenti sa naďalej spoliehajú na biologickú bezpečnosť, hygienu, očkovanie a ďalšie nástroje na kontrolu chorôb zvierat. Vedomosti a odborné znalosti v odvetví chovu HZ môžu pomôcť posilniť globálnu reakciu na COVID-19 a riešiť rastúce riziko výživovej neistoty.
Vyzývame orgány, medzivládne skupiny a mimovládne organizácie, aby podporili toto úsilie nasledovným:

1. Opätovným potvrdením bezpečnosti živočíšnej výroby a pripomenutím robustného systému bezpečnosti potravín vrátane dôležitej úlohy veterinárnych lekárov a výživy zvierat spotrebiteľom

2. Odmietnutím dezinformácií, ktoré sa snažia “vyfabrikovať“ spojenie medzi šírením COVID-19 a HZ

3. Konzultáciami s odborníkmi na ŽV, vrátane poľnohospodárov a iných zainteresovaných strán v krmivovom a potravinovom reťazci s cieľom pochopiť ako pomôcť ich úsiliu pri zabezpečovaní obživy pre komunity.

Počas tejto pandémie sa chov HZ a celý hodnotový reťazec neúnavne snažia zabezpečiť, aby sme mali k dispozícii bezpečné a cenovo dostupné potraviny. Je nevyhnutné, aby spoločnosť podporovala tieto snahy a využila ich vedomosti s cieľom vybudovať odolnejší svet v budúcnosti.

Otvorený list podpísalo viac ako 50 poľnohospodárskych skupín, združení výrobcov, veterinárov a výskumných pracovníkov na celom svete. Vedúci akademickí pracovníci na štyroch kontinentoch sa pripojili k americkým, kanadským a medzinárodným organizáciám zastupujúcich milióny poľnohospodárov, výrobcov a veterinárnych lekárov, aby podpísali otvorený list, ktorý bojuje proti dezinformáciám týkajúcich sa živočíšneho poľnohospodárstva počas pandémie. Medzi signatárov patrí Animal Agriculture Alliance, World Veterinary Association a International Livestock Research Institute (ILRI).

Zo zdrojov thecattlesite preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV NitraCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Deň poľa Kozárovce Deň poľa Špačince Deň poľa Liptovský Mikuláš Deň poľa Budulov Deň poľa Pataš Deň poľa Bánovce nad Bebravou

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov