logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Majek-Michal1Súčasná kríza spojená so šírením COVID-19 má rozdielny dopad na ceny jednotlivých komodít

Šírenie COVID-19 výrazne ovplyvnilo ceny prakticky všetkých finančných aktív.

Aký dopad má súčasná situácia na ceny komodít?

 

Súčasná kríza má rozdielny dopad na jednotlivé komodity. Niektoré z nich, napríklad zlato ťažili z obáv investorov hľadajúcich bezpečný prístav v neistých časoch. Iné ako napríklad pšenica zase posilnili ako následok nákupnej paniky obyvateľov predzásobujúcich sa základnými potraviny. Pre väčšinu komodít však kríza spojená s prudkým prepadom ekonomiky znamená tlak na pokles cien, keďže ich spotreba výrazne klesá. To platilo pre sektory energetických surovín, priemyselných kovov, ale aj niektorých poľnohospodárskych plodín, ktoré majú silné využitie napríklad na výrobu alternatívnych palív ako sú kukurica alebo cukor.

Spomedzi komodít COVID – 19 najtvrdšie zasiahol ceny ropy, ktoré sa prepadli na niekoľko dekádne minimá. Aký vplyv má aktuálne lacná ropa na ceny agrokomodít?

Pokles cien ropy je za normálnych okolností dobrou správou pre hospodárstvo. Znamená výrazné zníženie nákladov vo väčšine sektorov ekonomiky. Či už je to pokles nákladov na energie, zníženie transportných nákladov alebo len jednoducho viac peňazí v peňaženkách spotrebiteľov. Pre agrokomodity je to však skôr negatívna správa. Viaceré plodiny, ako napríklad kukurica alebo cukrová trstina majú obrovské využitie v sektore biopalív. Výrazný pokles cien ropy spôsobený poklesom dopytu po nej sa odráža aj na nižšom dopyte po biopalivách, čo následne logicky tlačí nadol aj ceny niektorých agrokomodít.

V dôsledku zatvorenia reštaurácií, hotelov a škôl v mnohých krajinách došlo k výraznému narušeniu aktuálne zabehnutého toku (logistiky) zásobovania potravinami od týchto inštitúcií smerom do obchodov. Aký to môže mať vplyvy na agropotravinársky sektor?

Došlo k paradoxnej situácii, že napriek zvýšenému dopytu po potravinách sa niektoré agropotravinárske firmy dostávajú do finančných problémov. Ak ste dodávateľom potravín pre hotely alebo reštaurácie, tak ich úplným zatvorením ste úplne prišli o odberateľa. Naopak, firmy dodávajúce istý typ potravín výlučne pre maloobchodné reťazce majú za sebou dobré obdobie. Aj v napohľad prosperujucom odvetví tak môžu byť veľké rozdiely v dopadoch koronakrízy. Veľa závisí čo produkujete a pre koho.

Celý rozhovor s Michalom Májekom z Tatra Asset managementu si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 05/2020 na s. 20 až 22.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov