logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

dojarenKomentár: V temer 100 dojárňach špičkovej značky sa nedojí. Kravíny zostali prázdne

Názvom dojnica je slovenčina jedinečná.
Vo väčšine iných jazykov je základom podstatné meno krava a k nemu sa viaže prídavné meno dojná či mlieková (dairy cow, Milchkuh, moločnaja korova). Základom slovenského slova dojnica je sloveso – dej, činnosť. Ide o odvodeninu praslovanského „dojiti“ (dodnes sa zachovalo i v niektorých nárečiach Malohontu, napr. v kokavskom).

Pre moju ďalšiu úvahu to má nie nepodstatný význam. Proces dojenia považujem v chove dojníc za absolútne najdôležitejší. Etológovia upozorňujú na to, že ide o dej veľmi intímny. Ak sa odohráva plne v súlade s fyziológiou, vznikajú pri ňom zrejme aj veľmi pozitívne pocity. Nejdem ďalej prirovnávať.
Z uvedeného vyplýva dôvod, prečo je získavaniu mlieka, ktoré trvá denne dovedna len okolo 15 minút (závisí od počtu dojení a zvládnutia prípravy na dojenie), daný absolútny piedestál. Hlavne, keď mnohé, pre život dojníc esenciálne činnosti (žranie, prežúvanie, ležanie, pohyb, sociálne aktivity) trvajú v rámci denného režimu dojnice oveľa dlhšie – niektoré v sumáre aj 10 hodín.
Dojením sa získava jedna z hlavných potravín človeka – pre deti a mládež úplne základná – mlieko. Starostlivosť o dojnicu a vlastný proces dojenia určujú kvalitu tejto potraviny a následne pestrej palety mliečnych výrobkov z nej odvodených, ktoré konzumujú hlavne dospelí.
Vývoj v oblasti dojacích systémov je preto úžasne rýchly. Ide doslova o automaty, schopné perfektne vydojiť vemeno a súčasne zistiť o dojnici, jej zdraví a životných pochodoch takmer všetko. Samozrejme, takéto špičkové zariadenia nie sú lacné. Financie, spojené s nákupom dojární a s ich prevádzkou nemalou mierou ovplyvňujú nákladovosť výroby mlieka. Súčasne ale nespochybniteľne a podstatne zvyšujú - cez množstvo a kvalitu mlieka - i príjmy farmára.
Je skvelé (považujem to za malý zázrak), že aj na Slovensku máme spoľahlivú a modernú firmu, ktorá už 30 rokov nepretržite ponúka našim chovateľom špičkové dojacie zariadenia značky BouMatic. Volá sa Agromont Nitra. Smutné - a na zamyslenie a rýchle hľadanie účinných opatrení - (niektoré rozumné sme už zaznamenali), ako to zmeniť je, že zo 198 nimi doposiaľ predaných dojární je na dojenie využívaných už len 115 (a toto číslo sa, žiaľ, znižuje – aj keď pomalšie, ako v nedávnej minulosti). Možno sa blížime k alarmujúcej méte, keď ich 100 funkčných dojární prestane z dôvodu likvidácie slovenských stád dojníc pracovať. Tu všetci prestaňme čítať a ozaj premýšľajme, čo s tým.
Dojnica je unikátne slovo - odvodené od slovesa dojiť.
Urobme všetko pre to, aby sa v našom jazyku zachovalo. Pokračujúcou revitalizáciou stád dojníc v maštaliach (stavajme i nové) a na slovenských pasienkoch (zvyšujme ich produkčný potenciál). Priložme svoj um a ruky k naplneniu tohto cieľa všetci.
Ján HubaCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Deň poľa Kozárovce Deň poľa Špačince Deň poľa Liptovský Mikuláš Deň poľa Budulov Deň poľa Pataš Deň poľa Bánovce nad Bebravou

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov