logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kukurica5GM kukurica s upraveným génom zmm28 prináša až o 10% vyššie úrody

Dopyt po kukurici má vo svete rastúci trend, na čo musia reagovať i samotní poľnohospodári

prostredníctvom zvyšovania hektárových výnosov.

I preto množstvo vedeckých tímov sveta neustále pracuje na zlepšovaní výkonnosti hybridov, technológií a systémov pestovania v súlade s naplnením vyššie uvedeného cieľa. Nesporne jednou s najsľubnejších a súčasne stále potenciálne málo prebádaných oblastí v snažení maximalizovať výnosy je génové inžinierstvo. V doterajšom 23 – ročnom šľachtení GM kukuríc sa vedci dominantne zaoberali otázkami vytvorenia hybridov rezistentných voči škodcom a herbicídom, no aktuálne prechádzajú i do oblastí ako zvyšovať samotný výnos rastlín. O najnovší rozruch sa pritom na poli úrodnostnej výkonnosti kukuríc postarali aktuálne výsledky niekoľkoročného výskumu vedcov z Corteva Agriscience zo sídlom v USA pod vedením Jingrui Wua, ktoré publikovali vo vedeckom žurnáli PNAS. Vedci si zobrali do hľadáčika gén s názvom zmm28, ktorý je súčasťou tzv. MADS skupiny génov zodpovedných za rast rastliny, prechod z vegetatívnej do generatívnej fázy ako aj kvitnutie či dozrievanie.

Vedci vytvorili niekoľko desiatok transgénnych mutácií s týmto génom, pričom šesticu z nich nasadili i do praktických pokusov. Z tejto šestice potom vybrali dvojicu mutácií, ktoré v génovej informácii zahŕňali všetky genetické elementy T – DNA a porovnali s výsledkami úrod kontrolných hybridov bez zvýšenej aktivácie génu zmm28. To všetko v rámci štvorročného pokusu, ktorý sa dial na 52 rôznych lokalitách s rozdielnymi úrodnostnými podmienkami a v ktorom bolo navzájom porovnávaných 48 rôznych hybridov kukurice s vegetačnou dobou od 105 až 113 dní. Výsledky prekvapili. Vedci dosahovali v jednotlivých rokoch na rozdielnych lokalitách v priemere výnos kukurice od 10,23 do 18,2 t/ha, pričom dve transgénne mutácie s génom znn28 ako na menej úrodných, tak i vysokoúrodných lokalitách dosiahli v 79 % prípadov vyššie výnosy oproti kontrole. Kontrolu v rámci dosiahnutého výnosu prekonali v priemere o 300 kg/ha v menej úrodných lokalitách a o 400 kg/ha v najúrodnejších lokalitách, resp. boli o 3 až 5 % výnosnejšie oproti kontrolným hybridom (viď grafiku s detailnými vysvetlivkami pod ňou). V niektorých prípadoch transgénne hybridy pritom prekonali kontrolu o 8 až 10 %. To svedčí o tom, že aktívny gén zmm28 dáva predpoklady na zabezpečenie vyšších a súčasne i stabilnejších úrod kukurice.

Celý článok si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 01/2020 v rubrike Inovácie v poľnohospodárstve.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Deň poľa Kozárovce Deň poľa Špačince Deň poľa Liptovský Mikuláš Deň poľa Budulov Deň poľa Pataš Deň poľa Bánovce nad Bebravou

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov