logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

kukurica4Rabobank: Kukurica v okolí 4 USD za bušel

V rámci nášho základného scenára očakávame,

že cena kukurice na burze CBoT bude mať po zvyšok sezóny 2019/20 podporu z titulu dočasnej tesnej bilancie ponuky a dopytu v USA. No ceny ostanú uväznené v hornom intervale päťročného historického cenového pásma plodiny 3,5 až 4 USD/bušel z titulu spomaľujúceho svetového dopytu po kukurici a očakávanej expanzii pestovateľských plôch a produkcie v ročníku 2020/21 a to predovšetkým v USA. Predpokladáme, že obchodné prímerie medzi USA a Čínou povedie k nárastu čínskych importov agrokomodít na úrovne spred začiatku obchodnej vojny. Dohoda by mohla znamenať import 6 mil. ton kukurice z USA do Číny, čo by mohlo vykompenzovať súčasný negatívny efekt silného dolára a vysokých dopravných nákladov vedúcich k spomalenému tempu exportov z USA. Obchodná dohoda však môže priniesť šancu na import viac ako 30 mil. ton americkej sóje zo strany Číny, čo by pozitívne pôsobilo na ceny celého agrokomoditného spektra. Predpokladáme, že v tomto prípade pomer ceny kukurice k sóji vzrastie nad 2,4:1, čo bude favorizovať scenár len miernej expanzie pestovateľských výmer kukurice v USA na jar 2020, ktoré by mohli vzrásť medziročne len o 1,8 mil. akrov na 91,8 mil. akrov. Nárast domácej spotreby kukurice v USA ako aj exportov pomôže absorbovať vysokú budúcoročníkovú produkciu kukurice v USA (očakávame výnos na úrovni 176 bušelov na aker, 11,04 t/ha) a zabezpečiť tak prijateľný medziročný rast koncoročníkových zásob 2020/21 v USA o 7,4 mil. ton na 53,3 mil. ton.

Naproti tomu rastúce svetové dodávky kukurice (mimo regiónu USA a Číny) kreslia nie veľmi veselý obraz pre ceny kukurice. Expanzia produkcie v regiónoch Čierneho mora a Južnej Ameriky sa do budúcnosti postará o nižšiu, no zato častejšiu volatilitu cien plodiny na burze v Chicagu. Jasným dôkazom boli tohtoročné rekordné produkcie a exporty kukurice v Brazílii, Argentíne a na Ukrajine, ktoré dokázali komfortne vykryť výpadok produkcie v USA. Tieto krajiny sa už podieľajú dvomi tretinami na globálnych exportoch kukurice a ich vzostup produkcie bude v nasledujúcich rokoch brzdou rastu cien kukurice na burze v Chicagu. Čo sa týka roku 2020, lokálne jesenné sucho (v 2019) v Brazílii a Argentíne reprezentuje určité riziko pre budúcu výšku produkcie kukurice v týchto krajinách.

Svetový dopyt po kukurici v ročníku 2019/20 (končí 31.8.2020) má medziročne poklesnúť o 1 %, pričom dôvodom je nižšia výroba kŕmnych zmesí kvôli prepuknutiu Afrického moru ošípaných v Číne. V ročníku 2020/21 by svetový dopyt po kukurici (po odpočte dopytu Číny) mal medziročne vzrásť o 2 %, čo by mohlo znížiť pomer svetových zásob k spotrebe z 12 % na 11 % a tým pomôcť cenám kukurice na CBoT držať sa naďalej v okolí 4 USD za bušel.

Stefan Vogel,

hlavný analytik Agri Commodity Markets Research, Rabobank

Odhad priemerných cien plodín na burzách v Chicagu (CBoT) a MATIF v roku 2020 od analytikov investičnej banky Rabobank pri ich základnom scenári vývoja:

Plodina

cena/jedn.

Burza

Q1/20

Q2/20

Q3/20

Q4/20

Kukurica

UScent/bušel

CBoT

390

395

400

398

Zdroj: Agri Commodity Markets Research, Rabobank

Outlook 2020: Supply Slide Saves Grounded Demand.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Deň poľa Kozárovce Deň poľa Špačince Deň poľa Liptovský Mikuláš Deň poľa Budulov Deň poľa Pataš Deň poľa Bánovce nad Bebravou

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov